Aanklacht 'nucleaire spion' verdiept politieke kloof in Iran

Nieuws

Aanklacht 'nucleaire spion' verdiept politieke kloof in Iran

Kimia Sanati

06 december 2007

De rechtszaak tegen de voormalige Iraanse nucleaire onderhandelaar Hossein Mousavian lijkt de kloof binnen de alliantie tussen hardliners en conservatieven in Iran te verdiepen.

Mousavian was ondervoorzitter van de Iraanse Hoge Raad voor Nationale Veiligheid en lid van het nucleaire onderhandelingsteam tijdens het presidentschap van Mohammad Khatami. Hij liet zich kritisch uit over het nucleaire beleid van de huidige president Ahmadinejad en staat dicht bij Akbar Hashemi Rafsanjani, de belangrijkste politieke opponent van Ahmadinejad.
Op 1 mei van dit jaar werd hij gearresteerd en beschuldigd van spionage en het lekken van informatie over het Iraanse atoomprogramma. Acht dagen later werd hij op borg vrijgelaten. Sinds zijn arrestatie heeft hij geen commentaar gegeven op de beschuldigingen, ook niet nadat hij eind november door de rechter werd vrijgesproken van spionage en het bezit van geheime documenten. Dezelfde rechter vond hem wel schuldig aan propaganda tegen het systeem, maar schortte de straf op.
De Iraanse wet bepaalt echter dat een dergelijke beslissing bekrachtigd moet worden door de aanklager van de Revolutionaire en Publieke rechtbanken, de hardliner Saeed Mortazavi. Die liet onmiddellijk na het vonnis weten dat de vervolging verder moet worden gezet.
Ahmadinejad heeft tijdens het proces verschillende keren beweerd dat de rechter die Mousavians zaak behandelde, onder druk stond om hem vrij te spreken. Hij uitte geen concrete beschuldigingen, maar het is duidelijk dat hij op beïnvloeding door Rafsanjani doelde.
Rafsanjani leidt momenteel de Raad van Experts en de Raad van Geschiktheid en Oordeel, twee erg invloedrijke organen in Iran. Onder zijn presidentschap startte Iran het nucleaire programma, maar de voorbije maanden heeft hij kritiek geuit op de ‘onbezonnenheid’ waarmee de regering het nucleaire vraagstuk aanpakt en waarschuwde hij ervoor het land niet in een oorlog te storten.
“Het gevecht om de Mousavian-zaak is niet meer dan een voortzetting van de strijd tussen Ahmadinejad en Rafsanjani, in bedekte termen weliswaar, maar overduidelijk,” aldus een analist in Teheran. “Rafsanjani vraagt helemaal niet om het nucleaire programma stop te zetten. Maar hij vreest dat Ahmadinejad de zaak onnodig complex maakt door Iran te vervreemden van de internationale gemeenschap en sancties van de Verenigde Naties te riskeren. Hij vreest dat het land zich in een oorlog zal storten door toedoen van extremisten en de Verenigde Staten.”
Binnen Ahmadinejads regering leidt de zaak Mousavian tot onenigheid. Nategh Nouri, een prominente conservatief en topadviseur van Ahmadinejad, verdedigde Mousavian openlijk. En volgens Alef News, een nieuwsportal van de hardliners, zei parlementsvoorzitter Haddad Adel dat “mensen die over documenten beschikken die aantonen dat de rechter in de zaak Mousavian onder druk is gezet, die documenten moeten overmaken aan het gerecht.”
Analisten zien in de groeiende, openlijke kritiek een teken dat Ahmadinejad mogelijk de steun van veel conservatieven aan het verliezen is, en dat verschillende voormalige medestanders de zaak Mousavian gebruiken om zich openlijk te distantiëren van de president.