Aantal zelfdodingen onder Vietnamese jongeren neemt toe

Nieuws

Aantal zelfdodingen onder Vietnamese jongeren neemt toe

Tran Dinh Thanh Lam

30 juni 2005

In Vietnam heerst ongerustheid over het toenemend aantal zelfdodingen onder jongeren. Op het platteland van het district Cai Lay in de zuidelijke provincie Tien Giang beroofden 37 jongeren zich in de eerste drie maanden van dit jaar van het leven door landbouwgif te drinken.

Uit statistieken blijkt dat 60 procent van de gevallen van zelfdoding onder jongeren in arme, stedelijke gezinnen of op het platteland voorkomt. Als verklaring wordt gegeven dat de ouders van die kinderen minder begrip hebben voor de psychologische toestand van hun kinderen.

Thu Phung (14) sneed haar polsen door met een scheermesje nadat haar oma tegen haar was uitgevaren omdat ze haar spullen niet had opgeruimd. Het aantal tieners dat om triviale redenen zelfmoord lijkt te plegen, neemt toe, zegt Thai Thuy, directeur van de afdeling Kinderpsychologie van Kinderziekenhuis Nr.2 in Ho Chi Min-Stad. Hoewel er geen overzichtscijfers zijn over het aantal zelfdodingen in het hele land, is in de ziekenhuizen in de hoofdstad een duidelijke toename merkbaar.

De negenjarige Phan Huu Phuc was uitgekozen om mee te doen aan een wedstrijd voor goede leerlingen in de provincie An Giang. Het schoolhoofd zocht contact met de vader van de jongen om te vragen of zijn zoon mee mocht doen, maar de vader gaf aan belangrijkere dingen te doen te hebben. Toen Phuc ontdekte dat die belangrijkere dingen van zijn vader bestonden uit het dronken worden met vrienden, dronk hij landbouwgif.

Nguyen Thi Be, moeder van Vo Thanh Hung, een jongen die een paar maanden geleden suïcide pleegde, zegt nog steeds niet te begrijpen waarom haar zoon dat deed. Haar man zegt dat Hung, de enige zoon van de familie, het altijd goed deed op school en dat hij goede vrienden had. Op een dag vroeg Be hem of hij na schooltijd rijst wilde halen. Omdat hij dat niet wilde werd Be kwaad. Hung ging toen weg en heeft achter het huis het gif opgedrongen, zegt hij.

Lam Xuan Dien, directeur van het Centrum voor Spirituele Gezondheid in Ho Chi Min-Stad, zegt dat vorig jaar in de hoofdstad 145 gevallen van zelfmoord zijn geregistreerd. In 90 procent van de gevallen ging het om jongeren tussen veertien en twintig jaar. Veel van hen hadden thuis te maken met echtscheiding, seksueel misbruik, moeilijke leefomstandigheden of familieproblemen. Ongeveer 40 procent van deze jongeren leed aan een mentale ziekte, in de meeste gevallen depressie, zegt Dien. Dat er zoveel gevallen van zelfdoding zijn, komt omdat ouders en andere volwassenen de emoties van het kind niet begrijpen.

Gedachten aan zelfdoding komen in de puberteit wel vaker voor, zegt Phan Thu Trang. Maar gebrek aan begrip van ouders kan het een extreem moeilijke periode voor kinderen maken, zegt zij. Kwetsende opmerkingen kunnen een enorme impact hebben op kinderen, vooral als ze herhaaldelijk gemaakt worden.

We moeten ouders en andere opvoeders beter leren hoe ze met de gevoelens van hun kinderen moeten omgaan, zegt Dien. Hoewel zelfdoding wereldwijd tot de tien belangrijkste doodsoorzaken behoort, hebben de problemen onder jongeren in Vietnam nog nauwelijks aandacht gehad, zegt hij. Er is hier veel onderzoek gedaan naar zelfdoding onder ouderen met psychische problemen, maar niet onder jongeren. (JS/MM)