Aardbeving Nepal: liever schuldkwijtschelding dan donorgeld

Nieuws

Aardbeving Nepal: liever schuldkwijtschelding dan donorgeld

Aardbeving Nepal: liever schuldkwijtschelding dan donorgeld
Aardbeving Nepal: liever schuldkwijtschelding dan donorgeld

Zhai Yun Tan (IPS)

18 juni 2015

De aardbeving die Nepal in april trof, deed het land een derde van zijn economie verliezen. Op de donorconferentie van 25 juni zal Nepal naar alle waarschijnlijkheid kwijtschelding van zijn schulden vragen.

Hilmi Hacaloğlu (CC)

Volgens de Wereldbank zijn ongeveer een miljoen extra mensen in de armoede geduwd sinds de noodlottige aardbeving in april.

Hilmi Hacaloğlu (CC 0)

Het Zuid-Aziatische land Nepal heeft een bevolking van 27 miljoen mensen. Door de aardbeving met een kracht van 7,8 en de naschokken verloren 8000 mensen het leven en vielen 22.000 gewonden.

Volgens overheidsgegevens werden meer dan 1000 medische centra vernield. ‘Een op drie Nepalezen is getroffen door de aardbeving, een op tien is dakloos en een half miljoen gezinnen hebben hun inkomsten verloren zien gaan, met name arme boeren’, sprak de minister van Buitenlandse Zaken kort na de ramp.

Miljoen extra mensen in armoede

De Nepalese minister van Financiën Ram Sharan Mahat sprak over de ‘ergste ramp in de geschiedenis van Nepal’ en volgens de Wereldbank zijn ongeveer een miljoen extra mensen in de armoede geduwd sinds de noodlottige dag in april.

De Verenigde Naties berekenden dat 8,1 miljoen mensen behoefte hebben aan humanitaire steun en dat 1,9 miljoen mensen nood hebben aan voedselhulp.

Zware klap

Nepal is een ontwikkelingsland dat opgezadeld zit met een schuld van 30 procent van zijn bruto binnenlands product. Maar ook al was het land nog grotendeels afhankelijk van externe hulp, toch kon het de laatste jaren vooruitgang boeken op het vlak van economie en ontwikkeling.

‘De ramp heeft onze ambities wat dat betreft een zware klap toegebracht.’

Zo zorgden overheidsinspanningen ervoor dat op twintig jaar tijd het aantal mensen in extreme armoede daalde van 42 procent naar 23,8 procent.

‘De ramp heeft onze ambities wat dat betreft een zware klap toegebracht’, zegt Mahat.

Op de donorconferentie die over een week zal plaatsvinden in hoofdstad Kathmandu zal vooral gesproken worden over strategieën voor wederopbouw en financiële steun.

Wat betreft de wederopbouw zal er vooral rekening gehouden worden met de uitdagingen die het land kent: fragiele hellingen, moessonregens en de kwetsbaarheid voor aardverschuivingen en aardbevingen.

Kwijtschelding van schuld

De conferentie is een gezamenlijk initiatief van de Nepalese overheid, de Aziatische Ontwikkelingsbank, de Europese Unie, de regering van India, het Japans Agentschap voor Internationale Samenwerking, de Verenigde Naties en de Wereldbank.

De organisaties Unicef en het Wereldvoedselprogramma (WFP) zullen focussen op de snelle terugkeer van kinderen naar school, het opzetten van veilige geboortecentra en het aanleveren van voedsel voor mensen die in moeilijk bereikbare, bergachtige gebieden wonen.

‘Nepal betaalt elke dag 600.000 dollar (534.000 euro) aan zijn crediteuren.’

Ondertussen werkt het samenwerkingsverband Jubilee USA Network, meer dan 75 Amerikaanse ngo’s en 400 geloofsgemeenschappen, aan een kwijtschelding van de schulden van Nepal bij de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Nepal heeft een schuld van 54 miljoen dollar bij deze financiële instellingen.

‘Het land betaalt elke dag 600.000 dollar (534.000 euro) aan zijn crediteuren’, zegt Eric LeCompte, directeur van Jubilee USA Network. ‘Dat is een aanzienlijk bedrag dat we liever zouden kunnen inzetten voor hulpverlening.’

IOM Nepal Earthquake Response (CC by-nc-nd 2.0)

IOM Nepal Earthquake Response (CC by-nc-nd 2.0)

Eerder slaagde Jubilee USA Network erin om druk te zetten op het IMF en alzo voor schuldverlichting te zorgen voor verschillende Ebola-landen.

‘De conferentie van 25 juni is cruciaal voor Nepal’, zegt LeCompte. ‘Naar alle verwachting zal de overheid van Nepal om schuldverlichting vragen.’