Aardgas minder schoon dan gedacht

Nieuws

Aardgas minder schoon dan gedacht

Joren Gettemans

27 januari 2011

Aardgas wordt doorgaans als de meest milieuvriendelijke van de fossiele brandstoffen gezien, maar uit een nieuwe analyse van het Amerikaanse milieuagentschap EPA blijkt dat het verschil met andere brandstoffen minder groot is dan gedacht.

De sector wijst er graag op dat aardgas ongeveer 50 procent schoner is dan steenkool, maar die stelling wordt onderuit gehaald door het Amerikaanse milieuagentschap. Tot nog toe was immers enkel rekening gehouden met de uitstoot van gasverbranding aan de schoorsteen, en niet met de uitstoot van de hele productieketen van aardgas. Als die hele uitstoot wordt meegerekend, blijkt aardgas weliswaar nog steeds schoner, maar eerder zo’n 25 procent of zelfs minder.

De productie van aardgas draagt onder meer bij tot de klimaatverandering door het affakkelen bij de gasbron en door lekken in de pijpleidingen. Daarbij komt vooral methaan vrij, een van de meest krachtige broeikasgassen, waarvan de impact zelfs nog niet volledig bekend is. De uitstoot van methaan bij gasbronnen alleen al is volgens de EPA goed voor 20 procent van de wereldwijde methaanuitstoot, en is qua klimaatimpact wereldwijd te vergelijken met 35 miljoen personenwagens.

Schoner

Toch blijft aardgas over de hele lijn schoner dan steenkool, omdat het bij verbranding veel minder giftige stoffen en fijn stof in de atmosfeer pompt. Voorwaarde daarbij is volgens de EPA wel dat de verbranding in een moderne, efficiënte installatie gebeurt, en daar wringt nog vaak de schoen.

De nieuwe analyse van de EPA komt op een belangrijk moment, omdat de Amerikaanse gassector gas als milieuvriendelijke fossiele brandstof probeert te profileren. Ook president Obama liet in zijn state of the union doorschemeren dat gas een belangrijke plaats kan innemen in de energiemix. Nu blijkt dat aardgas veel minder schoon is dan gedacht, kunnen die plannen minder vanzelfsprekend worden.