Aartsbisschop Tutu: "Vecht tegen klimaatverandering zoals tegen apartheid"

Nieuws

Aartsbisschop Tutu: "Vecht tegen klimaatverandering zoals tegen apartheid"

Aartsbisschop Tutu: "Vecht tegen klimaatverandering zoals tegen apartheid"
Aartsbisschop Tutu: "Vecht tegen klimaatverandering zoals tegen apartheid"

IPS

11 april 2014

De strijd tegen de klimaatverandering vertoont gelijkenissen met die tegen apartheid in Zuid-Afrika, zegt Nobelprijswinnaar Desmond Tutu. Hij pleit dan ook voor dezelfde aanpak die apartheid uiteindelijk op de knieën kreeg: de boycot.

Tutu wijst op de verantwoordelijkheden van elke burger in de strijd tegen de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. “Een kwarteeuw geleden konden mensen nog als excuus inroepen dat ze niet veel wisten, of niet veel deden tegen de klimaatverandering”, schrijft hij. “Vandaag hebben we geen excuses meer. We voelen de gevolgen nu al.”

Tutu verwijst naar het laatste klimaatrapport dat momenteel in Berlijn wordt besproken door het Internationaal Klimaatpanel van de VN (IPCC). “Het komt erop neer dat we nog vijftien jaar hebben om de nodige stappen te zetten”, schrijft Tutu. “Het paard is misschien nog niet op hol geslagen, maar het is goed op weg naar de staldeur.”

Passief verzet

Volgens Tutu kan dat met dezelfde aanpak gebeuren die apartheid op de knieën kreeg. “Mijn hele leven heb ik erin geloofd dat het enige juiste antwoord op onrecht is wat Gandhi omschreef als ‘passief verzet’ ”, schrijft Tutu. “Via boycots, sancties en het wegtrekken van investeringen konden we tijdens de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika met de steun van gelijkgestemden in het buitenland economische druk maar ook morele druk uitoefenen op de onrechtvaardige staat”.

Het is volgens de aartsbisschop duidelijk dat de landen en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de grootste uitstoot van broeikasgassen het niet zomaar zullen laten, omdat ze er te veel geld mee verdienen. “Er is daarom een grootschalige zachte druk nodig van iedereen”, schrijft hij.

Het volstaat daarbij niet om gewoon minder energie te verbruiken. “Mensen met een geweten moeten breken met bedrijven die de onrechtvaardigheid van de klimaatverandering financieren. We kunnen evenementen, sportclubs en tv-programma’s boycotten als ze gesponsord worden door vuile energiebedrijven. We kunnen eisen dat reclame door die bedrijven een gezondheidswaarschuwing bevat. We kunnen onze universiteiten en gemeenten aanmoedigen om hun banden met de olie-industrie te verbreken.”

Druk

De consument kan energiebedrijven aanmoedigen om meer middelen in schone energie te investeren en die vooruitstrevende bedrijven belonen door hun producten te kopen. De burger kan zijn overheden onder druk zetten om in hernieuwbare energie te investeren en subsidies voor fossiele brandstoffen stop te zetten.

“We zullen daarmee de olie-industrie niet bankroet doen gaan, maar we kunnen wel stappen zetten die de politieke invloed van de industrie vermindert, en degenen die winst maken ook verantwoordelijk maken voor de schoonmaak van wat ze veroorzaken.”

Tutu wijst erop dat de jonge generaties overal ter wereld daar al mee begonnen zijn. “Het is de snelste groeiende campagne in zijn soort in de geschiedenis”, zegt Tutu. “Het is onzinnig om te investeren in bedrijven die onze toekomst ondermijnen. We zijn de bewakers van de schepping, en dat is geen loze titel. Het noopt ons om actie te ondernemen, en dat met alle urgentie die deze hoogdringende situatie vraagt.”