Aboriginals luiden noodklok over klimaatopwarming

De klimaatopwarming zet een steeds grotere druk op inheemse Australische volkeren. Het stijgend waterpeil en hogere temperaturen leiden ertoe dat meer en meer aboriginals moeten verhuizen, zegt de Australische mensenrechtencommissaris Mick Gooda.

  • Chris Mcgaw (CC BY-SA 2.0) Chris Mcgaw (CC BY-SA 2.0)

Sinds het begin van de jaren 90 is de zeespiegel bij de noord-Australische kust jaarlijks met ruim 7,1 millimeter gestegen. Voor de Oostkust van het continent is dit tussen 2 en 3,3 millimeter. Dit is een opvallende stijging tegenover de rest van de twintigste eeuw, toen de gemiddelde jaarlijkse stijging van de zeespiegel op Aarde nog 1,7 millimeter bedroeg.

Vluchten

Voor inheemse volkeren zoals de aboriginals kan een verhuizing dramatische gevolgen hebben. “Hun hart en ziel ligt bij het land van hun voorouders”, benadrukt Gooda. “Een verhuis kan ingrijpende gevolgen hebben op vlak van cultuur, gezondheid en de toegang tot voedsel en watervoorzieningen.” Vooral water is erg belangrijk, zeker nu het Australische klimaat droger en warmer wordt. Uit een rapport van de Australische Meteorologische Dienst blijkt dat 2013 het warmste jaar ooit was sinds de begin van de metingen, met een gemiddelde temperatuur die 1,2 graden Celcius hoger ligt dan het Australisch gemiddelde tussen 1960 en 1990.

De gevolgen van deze klimaatopwarming kunnen ingrijpend zijn. “De bestaande infrastructuur van inheemse gemeenschappen zoals watervoorziening, behuizing en riolering zal nog verder verslechteren. Hierdoor zullen meer inwoners gaan lijden aan chronische ziekten, infecties en cardiovasculaire aandoeningen”, zegt Dr. Rosemary Hill van de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation in het Australische Cairns.

Verandering

Zowel milieuorganisaties als Aboriginalactivisten dringen er bij de Australische overheid op aan om nieuwe samenwerkingsverbanden met de inheemse bevolking te sluiten. “Dankzij het gebruik van de eeuwenoude aboriginalkennis van natuurmanagement kunnen er nieuwe maatregelen worden gevonden die de effecten van de klimaatverandering verminderen”, meent Kelly MacKenzie, directeur van de Australian Youth Climate Coalition.

Een grote doorn in het oog van de milieuorganisaties is de afhankelijkheid van de Australische economie van fossiele brandstoffen. Volgens een nieuwe analyse van Climate Action Tracker zullen de uitstootniveaus van Australische bedrijven over vijf jaar met meer dan de helft zijn gestegen boven het niveau van 1990. Bovendien is Australië de tweede grootste steenkoolexporteur ter wereld met een aandeel van 30 procent van de wereldhandel. Het lijkt er niet op dat de Australische regering dit beleid voorlopig zal veranderen.

Kansen

Volgens Dr. Hill kunnen inheemse volkeren serieuze economische vooruitgang boeken als ze actief worden in duurzame energieproductie, aquacultuur en andere milieuvriendelijke activiteiten. “Inheemse volkeren kunnen zo ervaring opdoen in het zich succesvol aanpassen aan klimaatverandering”, aldus Hill.

Een andere expert, Andrew Picone van de Australian Conservation Foundation, gelooft dat een mix van eeuwenoude kennis en wetenschap de beste oplossing is om de verzwakte ecosystemen in het noorden van Australië terug op te bouwen. “Onlangs hebben inheemse volkeren samen met de Australische afdeling van het Wereldnatuurfonds een project opgestart om stropers van schildpadden en dolfijnen af te schrikken. Hierdoor hebben ze al een derde van het Grote Barrièrerif in bescherming kunnen nemen”, besluit Picone.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift