ACP- en EU-parlementariërs krijgen 6 mythes voorgeschoteld

Nieuws

ACP- en EU-parlementariërs krijgen 6 mythes voorgeschoteld

Ann De Ron

22 november 2004

Neem een sterk en kritisch standpunt in over de toekomstige overeenkomsten tussen de EU en de ex-kolonies in Afrika, de Cariben en de landen in de Stille Oceaan. Dat vragen Afrikaanse en Europese niet-gouvernementele organisaties waaronder ook 11.11.11 aan 77 vertegenwoordigers van de voormalige kolonies en 77 EU-parlementariërs. Vanaf vandaag (maandag) zitten die vier dagen lang samen in de ACP-EU Paritaire Parlementaire Vergadering in Den Haag.

De ‘Paritaire Parlementaire Vergadering’ is uniek in zijn soort, omdat hij vertegenwoordigers uit diverse landen op geregelde tijdstippen samenbrengt met als doel de wisselwerking tussen Noord en Zuid te bevorderen. Donderdag stemt de achtste zitting van de Vergadering in Den Haag resoluties over de situatie in Darfur, de orkaanschade in het Caribisch gebied, de politieke dialoog tussen ACP- en EU-landen en voedselhulp en voedselzekerheid in ACP-landen. Er komt ook een resolutie over de vraag of het geld voor ontwikkelingssamenwerking aan de ACP-landen deel moet gaan uitmaken van het EU-budget. Tot nu toe financieren individuele lidstaten een fonds en speelt de Europese Commissie alleen een coördinerende rol.

De niet-gouvernementele organisaties uit Ghana, Guinee, Kenia, Mali, Senegal, Zambia, Zimbabwe, samen met onder meer Oxfam International, Action Aid International en 11.11.11, hopen dat de Vergadering ook aandacht zal hebben voor de ‘zes redenen om de Economic Partnership Agreements (EPAs) in hun huidige vorm te verwerpen’ die ze dinsdag voorstellen. Onderhandelingen over deze handelsakkoorden tussen de EU en de ACP-regio’s moeten tegen december 2007 afgerond zijn en de EPAs tussen 2008 en 2020 tot uitvoering gebracht. Ze zullen dan de huidige niet-wederkerige handelsakkoorden onder de Lomé-akkoorden vervangen. De Wereldhandelsorganisatie (WHO) vond die discriminerend ten opzichte van andere ontwikkelingslanden.

Volgens het document dat de ngo’s samen voorstellen, is het een mythe dat de EPAs in hun huidige vorm de enige oplossing zijn om aan de WHO-regels te voldoen. Je kan ook gewoon op het niveau van de WHO of op niveau van de EU de regels aanpassen, stellen ze.

De EU zegt dat EPAs de ACP-landen zullen integreren in de wereldeconomie, duurzame ontwikkeling zullen promoten en bijdragen aan armoedebestrijding. Maar ook dat is een mythe, vinden de ngo’s. Ze geloven weliswaar dat ‘handel werkelijke voordelen kan bieden aan de economieën van de ACP-landen en sommige van de armste gemeenschappen in die landen. Maar de EPAs zoals de EU ze momenteel voor ogen heeft, zullen dat niet doen.

Het document van negen bladzijden geeft en argumenteert nog vier andere mythes: dat het buitenlandbeleid van de EU het multilaterale handelssysteem centraal plaatst, dat ACP-regeringen de EPAs willen, dat de EPAs regionale integratie zullen bevorderen en dat het kostenplaatje geen problemen stelt.

We hopen dat de Paritaire Parlementaire Vergadering sterke standpunten inneemt ten voordele van evenwaardigheid en het recht van de ACP-landen op ontwikkeling, zegt Bibiane Mbaye van de in Senegal gevestigde international ngo ENDA, die het document mee ondertekende.

Onderhandelingen over EPAs worden echter door regeringen of afgevaardigden gevoerd, niet door ons, zegt de Surinaamse covoorzitter van de Paritaire Parlementaire Vergadering Ramdien Sardjoe. Wij komen er pas aan te pas als de uitkomsten van de onderhandelingen geratificeerd moeten worden.

Maar die beperkte rol van de Vergadering en van het ACP-secretariaat is uitgebreid aan bod gekomen tijdens de ACP-voorbereidende vergadering, zegt Sardjoe. Hij voegt eraan toe dat tijdens de Paritaire Parlementaire Vergadering ACP-vertegenwoordigers kanttekeningen zullen maken bij hun gebrek aan invloed op de EPA-onderhandelingen.

ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp