ACP-landen klaar voor Cancun

Nieuws

ACP-landen klaar voor Cancun

Stefania Bianchi

06 augustus 2003

Minder dan een maand voor de cruciale ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) in Cancun roepen de ACP-staten de rijke landen op een einde te maken aan de handelsbarrières en de exportsubsidies in de landbouw. Ze vragen ook een versterking van de maatregelen die armere landen toelaten hun markt te beschermen voor buitenlandse concurrentie. De Europese Unie (EU) belooft mee te ijveren voor een juist evenwicht tussen liberalisering en de nodige sociale correcties, met aandacht voor de specifieke omstandigheden van het ACP-blok, 78 landen uit Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan.

Het Doha-programma, het TRIPS-akkoord over de intellectuele eigendomsrechten, volksgezondheid, de ‘Singapore Issues’ en de beslissingsprocedure van de top. Dat zijn volgens het algemeen secretariaat van de ACP-statengroep de essentiële kwesties die tijdens de WHO-conferentie in Cancun op tafel moeten komen.

Vorige week hielden de handelsministers van de ACP-landen in Brussel een bijeenkomst ter voorbereiding van de handelstop. Ze bepleitten een versterking van de maatregelen die ontwikkelingslanden toelaten bepaalde elementen van de wereldhandelsovereenkomsten te laten voor wat ze zijn. Arme landen hebben immers een bijzondere en aangepaste behandeling nodig om ontwikkelende industrieën te beschermen tegen buitenlandse competitie. De ministers verklaarden zich vastbesloten om de samenwerkingsovereenkomsten met de EU te verdedigen. Die
geven ACP-boeren preferentiële toegang tot de Europese markt. Het uitermate protectionistische suikerbeleid van de EU, waar ook sommige ACP-landen van profiteren, werd recent aangevallen door Australië, Brazilië en Thailand.

Hoge EU-functionarissen, waaronder EU-handelscommissaris Pascal Lamy, woonden de besprekingen bij, en beide partijen kwamen overeen samen op te komen voor voldoende aandacht voor de ontwikkelingsdoelstellingen die op de vorige WHO-top in Doha werden vastgelegd. Zowel de EU als de ACP-landen beschouwen ontwikkeling als het sleutelelement van de Doha-agenda, verklaarde Lamy. Of het nu gaat over landbouw, industriële tarieven of toegang tot medicijnen, we moeten inspelen op de bezorgdheden en verwachtingen van ontwikkelingslanden.

Van 10 tot 14 september komen de WHO-lidstaten bijeen in het Mexicaanse Cancun bijeen om over de verdere liberalisering van de wereldhandel te praten. Richtinggevend is daarbij het programma dat in Doha werd uitgetekend. Dat programma besteedt veel aandacht aan de noden en eisen van de ontwikkelingslanden. Hoewel de bijeenkomst in Doha bijna twee jaar geleden plaatsvond, zit er weinig schot in de WHO-onderhandelingen. Eén van de grootste struikelblokken is de onenigheid over de liberalisering van de handel in landbouwproducten. Sommigen vrezen dat die de bijeenkomst in Cancun zal overschaduwen. Zowel de VS als de EU benadrukken dat het succes van de besprekingen in Cancun afhangt van de bereidheid van de ander om miljarden euro’s in landbouwsubsidies te schrappen. Vorige week kwamen beide partijen wel overeen op de voorbereidende vergadering van de WHO in Genève op 11 augustus een gemeenschappelijk ontwerpvoorstel over landbouw voor te leggen.

De ACP-ministers noemden vooruitgang in de landbouwkwestie essentieel, en merkten op dat landbouw van doorslaggevend belang is voor de economische ontwikkeling van de ACP-staten en miljoenen mensen uit de armoede kan halen.