ACP-landen op weg naar eigen parlement

Nieuws

ACP-landen op weg naar eigen parlement

Ann De Ron

26 november 2004

77 landen uit Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan willen samen een gemeenschappelijk parlement oprichten. Daarmee willen ze hun interne cohesie verbeteren en aan invloed winnen in de Europese Unie, de Wereldorganisatie en andere internationale instellingen.

De plannen werden bekendgemaakt tijdens de achtste sessie van de Paritaire Parlementaire Vergadering van de ACP en de EU die donderdag afsloot in Den Haag. De ACP-groep bestaat uit voormalige kolonies van de EU-lidstaten. Die landen hebben nog altijd een bijzondere relatie met de EU. De Paritaire Vergadering brengt 77 ACP-parlementariërs samen met evenveel leden van het Europees Parlement.

Het ACP-parlement kan al in april van start gaan, op voorwaarde dat de 77 betrokken nationale parlementen hun goedkeuring geven. Het ACP-parlement wordt een formalisering van de voorbereidende vergadering die de parlementariërs vlak voor de Paritaire Vergadering houden.

We zullen de huidige voorzieningen gebruiken. Geen extra administratie of geld is nodig, zegt Ramdien Sardjoe, de Surinaamse covoorzitter van de Paritaire Vergadering. Maar het parlement is wel degelijk een stap vooruit, gelooft zowel hij als Sharon Hay Webster uit Jamaica, die volgend jaar de fakkel als covoorzitter overneemt. Ten eerste zal een parlement helpen gemeenschappelijke standpunten te bereiken. En we zullen ook aan geloofwaardigheid winnen, zowel tegenover onze eigen nationale parlementen als in onderhandelingen met de Europese Unie, de Wereldhandelsorganisatie en andere instellingen, zegt Hay Webster.

De EU leek minder enthousiast. Volgens de EU-covoorzitter van de Paritaire Vergadering, Glenys Kinnock, moet in de eerste plaats voorrang worden gegeven aan de versterking van de nationale parlementen in de ACP-landen. Paul Malin, het hoofd van de afdeling van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de relatie met ACP-instellingen, denkt dat een ACP-parlement de parlementariërs kan helpen beter voorbereid te zijn op de Paritaire Vergadering. Maar het gevaar bestaat tegelijk dat ze als één blok zullen optreden tijdens de Vergadering, terwijl een sterk punt daar juist is dat de parlementariërs kwesties aankaarten waarvoor ministers soms te diplomatisch zijn.

De stap naar meer eenheid met een ACP-parlement komt er op een tijdstip dat de ACP binnen de Paritaire Vergadering volgens de deelnemers aan invloed heeft gewonnen en het vermogen om meningsverschillen tussen ACP en EU-parlementariërs op te lossen opvallend is verbeterd. De Vergadering keurde vier resoluties goed. De eerste richt zich tegen voedselhulp die lokale markten ontwricht, een tweede drukt onder meer op het belang niet-gouvernementele groepen te betrekken bij de onderhandelingen tussen de ACP-landen en de EU. De resolutie over orkanen drukt ook zorg uit over de gevolgen van klimaatverandering voor kleine eilandstaten, en een vierde uit bezorgdheid over de situatie in Darfur.

De Vergadering zelf leek tevreden met de antwoorden van de nieuwe EU Commissaris voor Ontwikkeling Louis Michel over de opvolging van vorige resoluties. En hij zag een ernstig en goedgeïnformeerd orgaan dat geen gemeenplaatsen aanvaardt, zegt Kinnock. De Paritaire Vergadering werd duidelijk ernstiger, zei Malin. En hoe ernstiger ze wordt, hoe ernstiger de Europese Commissie haar moet nemen. (ADR/PD)