ACP-landen zitten klem tussen Europa en VS

Nieuws

ACP-landen zitten klem tussen Europa en VS

Stefania Bianchi

27 februari 2005

Landen uit Afrika, het Caribische gebied en de Pacific vrezen dat een hernieuwd partnerschap met de Europese Unie hun handelsrelatie met de Verenigde Staten zal ondergraven. Dat bleek deze week in Brussel tijdens besprekingen over het verdrag van Cotonou.

Het verdrag met de ACP-landen (77 landen uit Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan), werd in 2000 ondertekend in Benin en is gericht op armoedebestrijding en integratie van de ACP-landen in de wereldeconomie. Het geeft de landen een speciale handelsstatus ten opzichte van de EU. Daarbij worden de mensenrechtensituatie en democratische principes in de landen meegewogen. Elke vijf jaar wordt het akkoord vernieuwd.

De EU had erkenning van het Internationaal Strafhof (ICC) tot onderdeel van de onderhandelingen over Cotonou gemaakt. De ACP-landen vrezen echter dat een verwijzing naar het ICC in het verdrag hun handelsrelatie met de Verenigde Staten schaadt. Het ICC, dat een jaar geleden werd opgericht, mag rechtspreken in strafzaken op het gebied van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Het ICC kan alleen zaken in behandeling nemen uit landen die het hof erkend hebben. Europa steunt het hof, maar Amerika weigerde het te erkennen.

Een ander struikelblok in de onderhandelingen was een clausule waarin ontwikkelingshulp gekoppeld werd aan non-proliferatie van massavernietigingswapens. De ACP-landen produceren die wapens zelf niet, maar ze erkenden wel het belang van non-proliferatie. De EU beloofde extra hulp aan de ACP-landen voor bestrijding van massavernietigingwapens.

Ook werd overeenstemming bereikt over een nieuw financieel protocol. De EU stelt de ACP-landen een bedrag ter hoogte van minimaal het bedrag van het negende Europees Ontwikkelingsfonds (EDF) ter beschikking. Het EDF verstrekt ontwikkelingshulp aan de ACP-landen. Daarnaast beloofde Brussel extra budget vrij te maken om eventuele negatieve effecten van regionale vrijhandelsakkoorden (EPA’s) en de gevolgen van de hervorming van het suikerbeleid te compenseren.

Het hernieuwde Cotonou-akkoord zal waarschijnlijk in juni ondertekend worden in Luxemburg. (JS)