Actie voor Iraakse vluchtelingen

Nieuws

Actie voor Iraakse vluchtelingen

Diana Grasso

18 maart 2008

Amnesty International Vlaanderen en Vluchtenligenwerk Vlaanderen voeren actie in de stations van Brussel, Leuven en Antwerpen. Ze willen de problematiek van de Iraakse vluchtelingen aankaarten.

“Het is niet onze bedoeling vijf jaar oorlog te herdenken, maar we willen wel aandacht vragen voor de honderdduizenden Iraakse vluchtelingen die het land verlaten door het aanslepende geweld. We ijveren ervoor dat België een aantal van deze vluchtelingen opneemt”, zegt Eva Berghmans van Amnesty International Vlaanderen.
De twee organisaties pleiten voor een systeem van “hervestiging”, naar Nederlands model. “In Nederland bestaat al een wet die de hervestiging van vluchtelingen regelt. In het najaar van 2007 lag er ook in België een wetsontwerp klaar dat besproken zou worden, maar het is uiteindelijk doorgeschoven naar de nieuwe regering. Met deze actie willen we de hervestiging voor vluchtelingen terug op de agenda krijgen, in het bijzonder voor de Iraakse”, stelt Berghmans.
Amnesty en Vluchtenlingenwerk willen dat België zo’n 500-tal Irakezen opvangt. Ze zouden dan begeleid worden door het UNHCR,  de vuchtenlingenorganisatie van de VN.
Sinds de oorlog in 2003 begon, vluchtten meer dan 1 miljoen Irakezen naar de buurlanden Syrië en Jordanië. Het laatste land heeft inmiddels de grenzen voor Iraakse vluchtelingen gesloten. Hierdoor moeten ze onderdak zoeken in andere landen. In Europa heeft Zweden inmiddels meer dan 18.000 Irakese vluchtelingen opgevangen, dit is het hoogste cijfer van alle Europese landen.