Burkina Faso telt meer dan een miljoen mensen op de vlucht. Zestig procent daarvan is kind.

Acute ondervoeding bij half miljoen kinderen in Burkina Faso

RobertoVi / Pixabay

Meer dan 535.000 kinderen in Burkina Faso kampen met acute ondervoeding, zegt de VN-kinderorganisatie Unicef. De COVID-19-pandemie is een van de oorzaken.

Dat meer dan een half miljoen kinderen in het land te weinig of slechte voeding krijgt, is niet eerder voorgekomen, zegt Unicef. Ongeveer 156.000 kinderen zijn ‘ernstig ondervoed’ en lopen negen keer meer kans dan goed gevoede kinderen om te overlijden.

‘De situatie wordt verergerd door ontheemding als gevolg van onveiligheid, gebrek aan inkomen en slechtere toegang tot gezondheidszorg en voeding’, zegt James Mugaju, plaatsvervangend vertegenwoordiger van Unicef in Burkina Faso.

COVID-19

‘De COVID-19-pandemie heeft grote impact op huishoudens en hun mogelijkheden om te voorzien in de basisbehoeften van de kinderen’, zegt Mugaju. ‘Deze kinderen betalen de hoogste prijs en hebben te maken met een crisis op drie terreinen: veiligheid, gezondheid en voedsel.’

Burkina Faso telt meer dan een miljoen mensen op de vlucht. Zestig procent daarvan is kind, 3,3 miljoen van de intern ontheemden hebben te maken met acute voedselonzekerheid.

Volgens het rapport van Unicef is het probleem het grootst in de stad Gorom-Gorom in de Sahelregio en in Barsalogho in de regio Centre-Nord, waar veel van de vluchtelingen worden opgevangen.

Unicef verstrekt onder meer verrijkte voeding om de ondervoeding te behandelen. ‘Goede voeding is belangrijk voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling van de kinderen’, zegt Mugaju. ‘Dat geeft ze gelijke kansen als ze opgroeien en mogelijkheden hun volledig tot bloei te komen.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift