ACV haalt Oost-Europese werknemers uit illegaliteit

Nieuws

ACV haalt Oost-Europese werknemers uit illegaliteit

18 november 2007

Acties van de christelijke vakbond ACV-Bouw en Industrie in Antwerpen, om Oost-Europese werknemers, veelal Polen werkzaam in de Belgische bouwsector, vertrouwd te maken met hun rechten als legale of illegale arbeider, werpen hun vruchten af.

Al meer dan 500 Polen hebben zich bij de vakbond aangesloten en 1000 à 1500 anderen maakten reeds gebruik van de speciale diensten die hen worden aangeboden.
Twee jaar geleden startte in Antwerpen het project ‘Poolshoogte’, een initiatief van de Antwerpse afdeling voor bouw en industrie van het christelijke ACV. Via het verspreiden van informatie in het Pools over de Belgische arbeidsvoorwaarden en –rechten, probeert de vakbond duizenden legale en illegale Oost-Europese werknemers aan te sporen om hun rechten als buitenlandse arbeider op te eisen en niet meer te werken onder het minimumloon.
‘In de praktijk bleek het zeer moeilijk om onze informatie te verspreiden via afgevaardigden in de bedrijven zelf, dus zijn we de mensen gaan benaderen in hun eigen omgeving. Via Poolse winkels en kerken en grotendeels gesteund op de hulp van Poolse vrijwilligers, zijn we erin geslaagd de mensen te bereiken’, zei Ronny Matthysen, secretaris van de ACV Bouw, gisteren op een persconferentie naar aanleiding van het Nationaal Congres dit weekend.
De mensen te woord staan in hun eigen taal, informatie verschaffen en vragen beantwoorden in verband met loons- en arbeidsvoorwaarden, kinderbijslag en sociale zekerheid, is een van de kerntaken die het ACV op zich neemt. Iedere maandag kunnen de arbeiders terecht op een speciale zitdag waar problemen en oplossingen worden aangekaart en besproken. Tolken zorgen voor een vlotte communicatie.

Graduele uitbuiting

Hoewel er geen exacte cijfers bestaan over het aantal Oost-Europese arbeiders in ons land, zijn er in Antwerpen alleen vermoedelijk 10 à 20.000 Polen tewerkgesteld op Belgische bouwwerven. Velen illegaal, anderen als (schijn)zelfstandigen, gedetacheerden en sinds kort ook steeds meer ‘arbeidskaarters B’.
‘Als gevolg hiervan zijn er heel wat gradaties in de uitbuiting van de werknemers, wat leidt tot het probleem van het half volle of het half lege glas’, zegt Matthysen. ‘Niet iedereen is er even slecht aan toe en heel wat arbeiders lijken te berusten in die uitbuiting’, voegt hij toe.
Vaak verdienen de arbeiders meer dan ze thuis ooit zouden kunnen verdienen, maar het ontbreken van een sociaal vangnet is hoe dan ook problematisch. Matthysen: ‘Denk maar aan Hengelhoef, daar moeten de arbeiders van hun povere loon nog eens 60 euro per week afstaan voor een huis vaak zonder gas of elektriciteit.’

Flexibele, maar legale arbeid

‘Flexibiliteit’ is het centrale thema van het congres dit weekend. Zowel de werkgevers, de overheid, Europa als de werknemers zelf vragen meer aandacht voor ‘flexibele arbeid’. Het ACV gaat samen met zijn militanten op zoek naar een syndicale strategie voor meer flexibiliteit, die geenszins ten koste gaat van de financiële situatie en de levenskwaliteit van de arbeiders, aldus Luc Van Dessel, voorzitter van ACV-Bouw en Industrie.  
Op de werkvloer van de bouwsector bestaat er al heel wat flexibiliteit en ook het wettelijk kader is meer dan ruim genoeg. Van Dessel: ‘We hebben geen nood aan een uitgebreidere wetgeving, maar aan een betere navolging van de bestaande wetten. Een evenwichtige maar offensieve strategie waarbij vrijheid, arbeids- en gezinsvreugde, controle en collectieve regelingen samen gaan, is de sleutel voor een winsituatie voor onze arbeiders.’