Adriatische landen sluiten milieuverdrag

Nieuws

Adriatische landen sluiten milieuverdrag

Adriatische landen sluiten milieuverdrag
Adriatische landen sluiten milieuverdrag

04 december 2013

Acht landen in Zuidoost-Europa hebben deze week een belangrijk verdrag ondertekend waarin ze de bescherming van het milieu centraal stellen in hun ontwikkeling. Ze richten ook een netwerk van vijftien beschermde gebieden op.

Het verdrag is ondertekend door Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Macedonië, Montenegro, Servië en Slovenië. De landen nemen zich formeel voor om de regionale samenwerking te versterken en samen in te zetten op milieubescherming en duurzame ontwikkeling.

Het blijft niet bij letters op papier. Tegelijk met het nieuws over het akkoord werd een grensoverschrijdend natuurgebied uitgeroepen in Albanië, Kosovo en Macedonië. Voor de kust van Montenegro worden twee zeereservaten afgebakend. Dankzij het akkoord vergroten de landen het beschermde areaal met meer dan 13 procent. In totaal komen er twee nationale parken, 10 beschermde gebieden en drie mariene reservaten.

De acht landen nemen zich verder voor om het economische waarde van hun natuurgebieden te berekenen en milieubescherming in te bouwen in hun economische ontwikkelingsplannen voor visserij, bos- en landbouw, energie en ruimtelijke ordening. Ze willen ook plannen opstellen om in de volgende vijf jaar duurzaam toerisme te ontwikkelen in de gebieden.

Unieke regio

Milieuverenigingen als het Wereldnatuurfonds (WWF) juichen het akkoord toe. “De prachtige Adriatische regio in Zuidoost-Europa is rijk aan natuur en wordt door het WWF als een plek van wereldbelang bestempeld door de rijke biodiversiteit”, zegt Jim Leape, directeur van het WWF. “We feliciteren alle regeringen omdat ze kiezen voor de winst op lange termijn die verbonden is met duurzame ontwikkeling.”

“WWF is er trots op de Adriatische landen gesteund te hebben bij de ontwikkeling van een regionaal netwerk van bijna tachtig beschermde gebieden”, zegt Paolo Lombardi, directeur van de WWF-afdeling Middellandse Zee. “Deze grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van milieubescherming is een primeur in de regio. Het zou een belangrijke stimulans moeten zijn voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme.”

De regio is de meest waterrijke rond de Middellandse Zee, bevat grote stukken oerbos en vormt een habitat voor grote vleeseters zoals de beer, wolf en lynx. De tweede diepste canyon ter wereld is er te vinden, naast vijfduizend unieke vogelsoorten.