Advocatenkantoor first lady moet oorlog tegen Irakverhinderen

Nieuws

Advocatenkantoor first lady moet oorlog tegen Irakverhinderen

Sanjay Suri

05 december 2002

De Campaign for Nuclear Disarmament (CND) heeft
bij het Britse Hooggerechtshof een zaak aangespannen om de Britse regering
te beletten met de VS ten oorloge te trekken tegen Irak. De zaak wordt
verdedigd door het advocatenkantoor Matrix, waarvan Cherie Blair lid is. De
vrouw van premier Tony Blair zou volgens een woordvoerder van CND zelf niet
betrokken zijn bij de zaak.

De kans is klein dat een oorlog tegen Irak kan tegengehouden worden door een
klacht van een kleine organisatie, geeft Tony Myers,
campagneverantwoordelijke bij CND, toe. Toch gelooft de Campaign for Nuclear
Disarmament dat ze het recht aan haar kant heeft. De klacht bij het
Hooggerechtshof is gebaseerd op Resolutie 1441 van de Verenigde Naties. Die
verplicht Irak ten laatste op 8 december aan de VN een volledige overzicht
te geven van zijn technologie voor en bezit van wapens voor
massavernietiging.

Volgens de actiegroep laat de tekst van de resolutie geen militaire actie
toe zonder een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad en zonder expliciete
goedkeuring van de VN. Een VN-resolutie rechtvaardigt pas militaire actie
als ze de uitdrukking alle mogelijke middelen bevat, wat bij resolutie
1141 niet het geval is. Toch hebben verschillende regeringsleden in het VK
en de VS al gesteld dat, als Irak de resolutie overtreedt, militaire actie
mogelijk is zonder een nieuwe resolutie, zo leest de klacht.

De klacht bij het Hooggerechtshof is gericht tegen premier Tony Blair,
Minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw en Defensieminister Geoff Hoon.
De zaak wordt verdedigd door Rabinder Singh en Charlotte Kilroy van het
advocatenkantoor Matrix, en Michael Fordham van Blackstone Chambers.
Volgende maandag - een dag na het ultimatum in resolutie 1441 - beslist het
Hof of de zaak ontvankelijk is. De campagne zou de steun krijgen van
verschillende parlementariërs. Het is niet duidelijk wat de Britse first
lady ervan denkt.