Afghaanse kinderen krijgen hun eigen Loya Jirga

Nieuws

Afghaanse kinderen krijgen hun eigen Loya Jirga

Sanjay Suri

02 augustus 2002

Later dit jaar komt er in Afghanistan een
speciale Loya Jirga over de grimmige situatie van miljoenen kinderen in
het geteisterde land. Het is de bedoeling dat de kinderen niet enkel
onderwerp van discussie vormen, maar ook effectief deelnemen aan de zitting
van het traditionele orgaan voor besluitvorming in Afghanistan. Dat
verklaarde Olara Otunnu, gezant van de VN-secretaris-generaal, in een
interview aan IPS na afloop van een werkbezoek aan Afghanistan.

Otunnu was in Afghanistan van 22 tot 28 juli en heeft een aantal
aanbevelingen verzameld voor de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties. De Loya Jirga is zo’n aanbeveling, alsook de
oprichting van een radiozender De Stem van de Kinderen, die humor en
vermaak moet afwisselen met programma’s om problemen aan te kaarten en
geschillen uit te praten. De Afghaanse overheid is al ingegaan op de
suggestie om een nationale commissie voor kinderen op te richten die zich
gaat bezighouden met gezondheid en onderwijs, teneinde kinderen een
centrale plaats te geven in de besluitvorming en de toekenning van de
middelen.

Ongeveer de helft van de bijna 23 miljoen Afghanen is jonger dan achttien.
Investeren in jonge mensen is de belangrijkste stap op weg naar duurzame
vrede, stelt de VN-gezant, Een gebrek aan interesse voor de jeugd heeft in
het verleden geleid tot radicale indoctrinatie door negatieve krachten. Als
we dat in de toekomst willen voorkomen, moet er werk worden gemaakt van een
alternatief.

Onderwijs komt daarbij op de eerste plaats, het merendeel van de Afghaanse
leraars wordt nog altijd niet behoorlijk betaald. Een verwant probleem is
ondervoeding. Er zijn rijst en linzen te krijgen op de markt, maar de mensen
zijn te arm om die te kopen. Meer dan de helft van de kinderen is ondervoed.
Ze krijgen thee en brood en moeten voor de rest hun kostje zelf op straat
bijeenscharrelen.

Otonnu stelt een voedsel voor onderwijs-programma voor waarbij families
eten krijgen voor hun kinderen wanneer ze die naar school sturen. Ook denkt
hij aan projecten waardoor families een eigen inkomen kunnen verwerven dat
vooral de moeders ten gunste moet komen. Bijna een kwart van de Afghaanse
vrouwen sterft in het kraambed en velen zijn te verzwakt om borstvoeding te
geven.

Het ontbreekt de VN-gezant niet aan statistieken om te illustreren dat
Afghaanse kinderen de voorbije twintig jaar een zware prijs hebben betaald.
Een op drie kinderen heeft een of beide ouders verloren, twee op drie is
getuige geweest van geweld, 20 procent sterft voor zijn eerste levensjaar,
100.000 kinderen werden het slachtoffer van landmijnen, twee miljoen
kinderen zijn door het geweld ontheemd en minder dan een derde van de
jongens en een tiende van de meisjes hebben basisonderwijs genoten.

Om uitdrukking te geven aan de onzichtbare wonden en emotionele trauma’s
zijn er geen cijfers, aldus Otonnu. Ondanks alles hoopt de VN-gezant dat de
Afghaanse regering een strategische keuze zal maken voor de kinderen en het
land zo op weg zetten naar een betere toekomst.