Afghanen optimistischer over de toekomst

Nieuws

Afghanen optimistischer over de toekomst

Matthew Berger

29 oktober 2009

Afghanen zijn iets optimistischer over de toekomst van hun land dan in de afgelopen jaren. Dat blijkt uit onderzoek van de Asia Foundation dat gefinancierd is door het Amerikaanse Agency for International Development.

Slechts 29 procent van de bevraagde Afghanen zei het gevoel te hebben dat het de verkeerde kant opgaat met het land. Daarmee komt een einde aan de pessimistische trend van de afgelopen drie jaar, toen dit percentage steeg van 21 naar 32 procent.
Tweeënveertig procent zei dat het land de goede kant op koerst. Tussen 2006 en 2008 daalde dit percentage van 44 naar 38 procent.
De Asia Foundation peilde via persoonlijke interviews de mening van 6406 Afghanen in het hele land. Dit gebeurde tussen 17 juni en 6 juli van dit jaar. Dat betekent dat de gegevens vlak voor de controversiële presidentsverkiezingen in augustus verzameld werden. Dat kan invloed hebben gehad op het vertrouwen van de Afghanen in hun regering.
“Afghanen waren dit jaar minder dan voorheen geneigd te geloven in de voordelen van de democratie, zoals welvaart en minder corruptie”, staat in het rapport. “Sinds 2006 is het aantal Afghanen dat tevreden is over de manier waarop de democratie werkt in het land, gestaag gedaald.”
In 2006 was 76 procent tevreden met het democratische systeem in het land. In de laatste twee jaar was dat 68 procent. Hoewel twee derde van de respondenten aangaf waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk te zullen gaan stemmen, deed slechts een derde dat, volgens een VN-rapport dat op 21 oktober werd gepubliceerd.

Veiligheid

De peiling werd gehouden voordat het geweld in het land opnieuw toenam. Op het gebied van veiligheid bleken de meningen verdeeld. Vierenveertig procent noemde de veiligheid als belangrijkste reden voor optimisme. Tegelijkertijd werd onveiligheid door 42 procent van de respondenten genoemd als de belangrijkste reden voor pessimisme. Vorig jaar was dat nog 50 procent.
Van de geïnterviewden gaf 17 procent aan dat iemand in zijn of haar familie het afgelopen jaar getroffen is door misdaad of geweld. Van hen gaf 9 procent aan dat het geweld gepleegd werd door milities en opstandelingen. Ook 9 procent gaf aan dat het geweld gepleegd werd door buitenlandse troepen.
Werkloosheid wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van misdaad (37 procent). Op de laatste plaats worden drugs genoemd, met 10 procent.

Welvaart

Van de Afghanen zegt 54 procent nu meer welvaart te ervaren dan onder het bewind van de Taliban. In 2008 was dat 39 procent. Het rapport noemt de kwaliteit van het eten, verbeterde elektriciteitsvoorzieningen en de ruimere beschikbaarheid van producten als belangrijkste factoren die de opinie van de Afghanen in dit opzicht beïnvloeden. De verwachtingen van de Afghanen zijn het hoogste als het gaat om de toekomst van het onderwijs en de beschikbaarheid van drinkwater.