Afghanistan van kwaad naar erger

Nieuws

Afghanistan van kwaad naar erger

Thalif Deen

28 september 2007

Het geweld in Afghanistan neemt toe, de armoede wordt erger, corruptie is alomtegenwoordig en het gerecht werkt niet. Ondanks de massale internationale hulp zijn er volgens de VN wereldwijd amper vier landen nog slechter aan toe dan Afghanistan.

Dat het de verkeerde kant opgaat met Afghanistan blijkt uit het rapport “Bridging Modernity and Tradition: Rule of Law and the Search of Justice” dat werd opgesteld door het Centre for Policy and Human Development aan de Universiteit van Kaboel. Het rapport schetst een grimmig beeld van de economische en sociale omstandigheden in een verwoest land dat, zes jaar na de val van het Talibanregime, nog steeds vecht om te overleven.
De studie, die besteld werd door het VN-programma voor Ontwikkeling UNDP, stelt dat de Afghanen een enorme vooruitgang geboekt hebben sinds 2002, “maar dat die vooruitgang in de meeste sectoren niet snel genoeg gaat, met desastreuze gevolgen voor de zwakken en armen.”
Op de Index van Menselijke Ontwikkeling, de meest gebruikte VN-maatstaf om het ontwikkelingsniveau van landen te vergelijken, staat Afghanistan momenteel op plaats 174 van de 178 landen. Maar liefst 6,6 miljoen Afghanen lijden aan ondervoeding. Ongeveer 60.000 Afghaanse kinderen zijn verslaafd aan drugs, nog eens 100.000 kinderen zijn gehandicapt of leden op een andere manier zware fysieke schade door de langdurige conflicten in het land. Afghanistan telt 8.000 voormalige kindsoldaten en naar schatting één miljoen kindarbeiders. In de Kaboel alleen werken en bedelen meer dan 37.000 kinderen. Afghaanse vrouwen worden nog altijd zwaar gediscrimineerd. Vrouwelijke slachtoffers of verdachten van een misdrijf hebben vaak geen gelijke of eerlijke toegang tot het gerecht.
Toch boekt het land volgens de studie op bepaalde domeinen vooruitgang. Het bruto binnenlands product per inwoner is, naar koopkracht gemeten, gegroeid van 683 dollar in 2002 tot 964 dollar in 2005. Het voorbije jaar zijn grote gebieden vrijgemaakt van landmijnen. Het aantal telefoongebruikers is gegroeid tot 2,5 miljoen (ongeveer een tiende van de bevolking), terwijl ook het aantal schoolgaande leerlingen in de voorbije vijf jaar enorm gegroeid is: van 900.000 tot bijna 5,4 miljoen. Ziektes als malaria en tuberculose zijn spectaculair teruggedrongen, hoewel Afghanistan nog steeds nummer zeventien blijft van de tweeëntwintig landen met de hoogste tuberculosecijfers.
De grond, het watervoorraden en de bossen - levensnoodzakelijk voor de meeste Afghanen - zijn ernstig aangetast door te intensieve landbouw. Er wordt ook veel hout gebruikt voor verwarming en om te koken. Om die trend te keren, heeft de regering in Kaboel een nieuwe milieuwet aangenomen.
Afghanistan staat natuurlijk nog voor andere gigantische uitdagingen. Er komen steeds meer terroristische aanvallen. Daarbij worden nu onder meer ook mensen onthoofd en schoen in brand gestoken.
De Afghaanse productie van opium in 2006 wordt op 6.100 ton geschat, een stijging met bijna de helft in amper een jaar tijd. Volgens de studie is opium in Afghanistan jaarlijks goed voor ongeveer 3,1 miljard dollar of ongeveer de helft van het bruto binnenlands product.
De internationale troepenmacht in het land is uitgebreid van 18.500 manshappen in juli 2006 tot de huidige 39.500 manschappen. Het Afghaanse leger en de Afghaanse politie zijn “voorlopig inadequaat qua aantal en professionaliteit”, staat er in het rapport.
Op een persconferentie van de VN vorige week ontkende Tom Koenigs, speciaal gezant van de secretaris-generaal van de VN in Afghanistan, dat de invloed van President Karzai beperkt blijft tot Kaboel. Hij wees erop dat de president de 34 gouverneurs van het land had benoemd, en dat tot nog toe geen enkele gouverneur zijn richtlijnen had betwist. De regering in Kaboel wordt volgens Koenigs steeds sterker, hoewel de invloed in sommige provincies nog steeds zwak blijft.