'Afrika heeft geen nood aan nieuwe beloften'

Nieuws

'Afrika heeft geen nood aan nieuwe beloften'

Nilla Ahmed

02 juni 2003

Afrikaanse activisten zijn behoorlijk sceptisch over wat de zondag begonnen G8-top in Evian kan opleveren voor hun continent. De ontwikkelingsproblemen van Afrika staan wel op de agenda maar lijken de leiders van de grootste industrielanden niet echt bezig te houden. Ook de remedies waarover gepraat wordt, roepen twijfels op. Toch kunnen de rijke landen Afrika makkelijk helpen: als alle oude beloften werden ingelost, zou dat al een grote stap voorwaarts zijn.

Ontwikkeling is een belangrijk thema in Evian - daarom zijn naast de staatshoofden van de G8-landen ook de regeringsleiders van 11 belangrijke landen uit Azië, Latijns-Amerika en Afrika uitgenodigd voor een deel van het programma. Maar Ezra Mbogori, de directeur van Mwengo, een koepel van niet-gouvernementele organisaties in Zuidelijk en Oost-Afrika, stelt dat de G8 nauwelijks aandacht heeft voor de dringendste armoedeproblemen. De heropbouw van Irak en het kernprogramma van Iran houden de rijke landen volgens hem veel meer bezig. Volgens sommige diplomaten proberen de VS bovendien achter de schermen te bereiken dat Afrika geen speciaal agendapunt wordt – de Amerikanen zouden de problemen van alle ontwikkelingslanden samen willen behandelen. Frankrijk en Groot-Brittannië willen de problemen van het armste continent wel apart bespreken.

De landen van de G8 hebben zich bij vorige ontmoetingen ook al over de ontwikkelingsachterstand van Afrika gebogen. Twee jaar geleden zorgden de staatshoofden van Zuid-Afrika, Nigeria, Algerije, Senegal en Egypte voor een belangrijke Afrikaanse inbreng met hun New Partnership for African Development (NEPAD). Dat ambitieuze ontwikkelingsplan, dat investeringen in Afrika koppelt aan goed bestuur en democratisering vormt sinds vorig jaar de basis van het Actieplan voor Afrika van de G8. Maar niet-gouvernementele groepen in Afrika hebben veel kritiek op het NEPAD - ze klagen dat het plan zonder inspraak tot stand is gekomen en eerder buitenlandse bedrijven en grote Afrikaanse ondernemers dan het gros van de Afrikaanse bevolking ten goede zal komen.

Ook professor Adebayo Olukushi, secretaris-generaal van de vooraanstaande Afrikaanse onderzoeksinstelling CODESRIA in Dakar, vindt dat het NEPAD een slecht vertrekpunt is - de eenzijdige focus van dat initiatief op economische groei dreigt de aandacht voor andere ontwikkelingsprioriteiten te doen verslappen. Volgesn Olukushi is de kans groot dat de G8-top in Evian weer op een mislukking uitloopt voor Afrika. Toch kan dat makkelijk vermeden word en. We hebben geen nieuwe plannen nodig. De G8-landen moeten gewoon waarmaken wat ze beloofd hebben. Vorig jaar stelden de grootste industrielanden een verhoging van hun jaarlijkse ontwikkelingshulp aan Afrika met zes miljard dollar in het vooruitzicht. Ze zouden ook een tijdsschema uitwerken om die hulp op termijn op te trekken tot 25 à 30 miljard per jaar. Dat bedrag is volgens de Verenigde Naties nodig om de Afrikaanse landen te helpen de zogenaamde millenniumdoelstellingen te halen - internationale afspraken om de armoede terug te dringen, de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren en andere ontwikkelingsachterstanden goed te maken.

Volgens Mwengo-directeur Mbogori moeten de Afrikaanse landen er bij de G8 veel sterker op aandringen dat de financiële toezeggingen uit het verleden worden waargemaakt. Vorige week stelden de Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders tijdens een topontmoeting in Abuja enkel een lijstje op van punten die de G8 en de internationale gemeenschap bijzonder ter harte zouden moeten nemen. Naast hulp bij het bereiken van de millenniumdoelstellingen stippen de Afrikaanse leiders ook schuldverlichting, het doorbreken van de impasse in de internationale handelsonderhandelingen en meer engagement voor het Actieplan voor Afrika aan.