'Afrika kan honger uitroeien binnen tien jaar'

Nieuws

'Afrika kan honger uitroeien binnen tien jaar'

'Afrika kan honger uitroeien binnen tien jaar'
'Afrika kan honger uitroeien binnen tien jaar'

Martha van der Wolf (IPS)

02 februari 2015

Sommige Afrikaanse economieën zijn bij de snelst groeiende ter wereld, maar honderden miljoenen Afrikanen leven nog altijd onder de armoedegrens. Honger blijft een groot probleem voor het continent. Toch geloven experts dat die binnen tien jaar is uitgeroeid.

Voedselzekerheid was een van de belangrijkste discussiepunten op de 24e top van de Afrikaanse Unie (AU), die dit weekend in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba eindigde.

Het thema werd besproken binnen het bredere kader van Agenda 2063, de ontwikkelingsagenda die uitstippelt waar Afrika binnen een halve eeuw moet staan.

De agenda focust onder meer op sociaaleconomische transformatieprocessen die ertoe moeten leiden dat honger, een van de grootste hoofdbrekens voor het continent, verdwijnt. Daarvoor wordt er ingezet op vaardigheden en banen die mensen in staat moeten stellen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Wat betreft de landbouw ligt de nadruk op de verhoging van de voedselproductie en het stimuleren van de binnenlandse handel zodat import meer kan worden vermeden.

2025

Volgens de FAO is een op drie bewoners van landen ten zuiden van de Sahara ondervoed.

Het wegwerken van de honger in Afrika in het komende decennium was ook een van de belangrijkste uitgangspunten voor verschillende activiteiten het afgelopen jaar.

Niet alleen was 2014 het Afrikaanse Jaar van Landbouw en Voedselzekerheid, de staatshoofden en regeringsleiders aanvaardden ook het Malaboverdrag over landbouwhervorming met het oog op meer welvaart. Ook besloten ze samen de honger tegen 2025 te beëindigen.

Dit laatste initiatief is een samenwerking tussen de Afrikaanse Unie, de VN- Voedselorganisatie (FAO), het Lula-instituut, het Nieuw Partnerschap voor de Ontwikkeling van Afrika (Nepad), de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse landen (Ecowas), de Wereldbank, het Wereldvoedselprogramma (WFP) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef).

Volgens de FAO is een op drie bewoners van landen ten zuiden van de Sahara ondervoed. Armoede is daarbij slechts een van de oorzaken.

Klimaatverandering

De klimaatverandering, die ervoor zorgt dat vruchtbare grond waardeloos wordt en oogsten over het hele continent worden verwoest, is een andere uitdaging voor Afrika.

Om dit probleem op de ontwikkelingsagenda te krijgen riep de FAO 2015 uit tot het International Year of Soils. Het doel is om de kennis en de bewustwording te verhogen over het belang van gezonde landbouwgrond, essentiële ecosystemen en de aanpassing aan de klimaatverandering in de strijd voor meer voedselzekerheid.

Traag

‘Dankzij de overeenkomsten die gemaakt werden in 2014, zijn verbeteringen op het vlak van de landbouw reeds zichtbaar.’

Ondertussen lijkt het erop dat  de lidstaten van de AU de economische groei maar moeizaam kunnen vertalen naar maatregelen die de gehele bevolking voordeel brengen. De organisatie wordt vaak verweten dat ze traag is in het verwezenlijken van beslissingen.

‘Dankzij de overeenkomsten die gemaakt werden in 2014, zijn verbeteringen op het vlak van de landbouw reeds zichtbaar’, zegt AU-afgevaardigde Erastus Mwencha. ‘Landbouw is een topprioriteit in de verschillende lidstaten. We zien meer investeringen, zowel uit overheids- als uit private hoek.’

Volgens Tacko Ndiaye van de FAO is het uitroeien van honger in Afrika mogelijk binnen de tien jaar, tenminste als de ‘investeringen en de samenwerkingsverbanden blijven volgen’.