Afrika vormt front tegen Kopenhagen

Nieuws

Afrika vormt front tegen Kopenhagen

Thalif Deen

23 oktober 2009

Net nu Afrikaanse leiders bijeen zijn in Ethiopië om de impact van de klimaatverandering op het continent te bespreken, blijkt uit een rapport van de VN dat Afrika bij de zwaarst getroffen regio's zal zijn.

“De klimaatmodellen voorspellen voor Afrika een toegenomen waterschaarste, mislukte oogsten, oprukkende woestijnen en schade aan de kustinfrastructuur”, stelt het rapport ‘Climate Change and its Possible Security Implications’. Het rapport komt er net nu Afrikaanse leiders deze week bijeen zitten in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa om zich voor te bereiden op de klimaattop in Kopenhagen begin december.

Dreigement

De Ethiopische eerste minister Meles Zenawi, die de Afrikaanse delegatie in Kopenhagen zal voorzitten, liet er alvast geen gras overgroeien. Hij dreigde er mee de top in Kopenhagen te zullen verlaten als er niet tegemoetgekomen wordt aan de noden van het continent.

Hawa Sow, coördinator voor Afrika voor het Wereldnatuurfonds (WWF), begrijpt het dreigement wel. “Als het akkoord in Kopenhagen niet overeenkomt met de verwachtingen van de Afrikaane landen, als het er niet in slaagt om de nodige middelen en technologie te voorzien, dan moet Afrika overwegen om het akkoord niet te tekenen”, zegt ze. Een slechte deal is immers erger dan geen deal, zegt Sow.

Gabriel Odima, vooriztter van het Amerikaanse Center for Peace & Democracy vindt dat Afrika eerst een hand in eigen boezem moet steken: het continent heeft nog teveel last van slecht bestuur, ontoereikende democratie en een gebrek aan politieke wil, zegt hij. Afrika kan er beter niet mee dreigen weg te lopen, maar kan beter op de proppen komen met een werkbaar plan om de problemen aan te pakken.

Zwaar getroffen

De bijeenkomst in Ethiopië is een initiatief van de Afrikaanse Unie (AU), het milieuprogramma van de VN (UNEP), de Afrikaanse Ministeriële Conferentie voor het milieu en de Economische Commissie voor Afrika van de VN (ECA).

Volgens de ECA en UNEP krijgt Afrika het moeilijk om zich aan te passen aan de klimaatverandering. “De belangrijke economische sectoren zijn kwetsbaar voor de klimaatverandering. Die kwetsbaarheid wordt nog erger door de heersende problemen, zoals armoede en conflict”, zeggen de twee VN-agentschappen in een verklaring. Als het in Kopenhagen niet tot een eerlijk akkoord komt, “zal dat pijnlijke gevolgen hebben voor Afrika.”

Ook volgens Sow zal Afrika een van de ergst getroffen regio’s zijn, terwijl het continent het slechtst voorbereid is om zich aan te passen. Nu al zien we veranderende weerpatronen, zegt ze, zoals droogte, overvloedige neerslag, stijging van de zeespiegel en kusterosie. “We hopen dat de deal in Kopenhagen speciale hulp voorziet voor Afrika en andere kwetsbare regio’s”, zegt ze. “Maar zoals het er nu naar uitziet, hebben we er niet veel vertrouwen in dat die voldoende groot zal zijn”,