Afrikaanse consumentenorganisaties verwerpen transgene gewassen

Nieuws

Afrikaanse consumentenorganisaties verwerpen transgene gewassen

Katrin Dauenhauer

20 juni 2003

De VS en de Europese Unie voeren al enkele maanden hoogoplopende discussies over transgene gewassen en over de vraag of die hongersnoden Afrika kunnen voorkomen. Het is hoog tijd dat de Afrikanen zelf beslissen of ze transgene gewassen toelaten op hun markten. Ze lieten deze week hun stem horen op een conferentie die werd georganiseerd door de invloedrijke consumentenorganisatie Public Citizen in Washington.

Het gaat niet op dat één land beslist over het lot van een ander zonder ooit naar zijn mening te vragen, zegt Amadou C. Kanoute, de regionale directeur van het Consumers International Afrika.

Washington diende vorige maand een klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie tegen de Europese Unie, omdat die haar moratorium op commerciële transgene gewassen niet wil opgeven. Dat belet de Afrikaanse landen Amerikaanse voedselhulp te aanvaarden, stelt de Amerikaanse regering.

President Bush’ claim dat transgene gewassen een oplossing betekenen voor de voedselcrisis, wordt in Afrika erg sceptisch onthaald. De echte reden voor het Amerikaanse ongeduld “is het feit dat de VS tweederde van de transgene productie voor hun rekening nemen en in Afrika een nieuwe potentiële markt zien,” zegt Kanoute.

Veel Afrikaanse ngo’s en consumentengroepen geloven niet dat de biotechnologie de voedselvoorziening in Afrika zal verbeteren. Sommigen vrezen dat de biotechnologie een productie- en consumptiemodel kan vernietigen waar meer dan 70 procent van alle Afrikaanse boeren van afhankelijk is. GG-technologie promoot monoculturen en maakt boeren afhankelijk van zaaigoed dat in de handen is van internationale concerns, die naar eigen goeddunken de prijszetting kunnen bepalen.

Ook de Conferentie van Zuid-Afrikaanse Bisschoppen sprak zich middels een verklaring uit tegen transgene gewassen voor Afrika. “We geloven niet dat agro-bedrijven en genetische technologieën onze boeren zullen helpen om het voedsel te produceren dat nodig is in de 21ste eeuw. Integendeel, we denken dat het de diversiteit, de lokale kennis en de duurzame landbouwsystemen zal vernietigen die onze landbouwers gedurende duizenden jaren hebben ontwikkeld. Op die manier ondermijnt het onze capaciteit om onszelf te voeden.

De Amerikaanse consumentengroep Public Citizen concludeert dat het niet klopt dat de Afrikaanse landen onder Europese druk zich voorlopig ver van transgene gewassen houden.

Het thema komt volgende week aan bod in California op een internministeriële top die wordt georganiseerd door het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA), de Amerikaanse dienst voor ontwikkelingssamenwerking (USAID) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministers van Handel, Milieu en Landbouw van 180 landen worden daar verwacht. Critici zien er een poging in van de regering-Bush om de Afrikaanse landen onder druk te zetten om hun de facto moratorium snel op te heffen.

De controverse over transgeen voedsel voor Afrika woedt al sinds 2000. Ze bereikte een hoogtepunt toen verschillende Afrikaanse landen, waaronder Zimbabwe en Mozambique, moeilijk deden over Amerikaanse voedselhulp. Uiteindelijk aanvaardden ze enkel maïsmeel, om te vermijden dat transgene zaden gebruikt zouden worden. Enkel Zambia verwierp om gezondheidsredenen zowel het meel als de maïskorrels.

Zo’n 35 landen, waaronder de lidstaten van de Europese Unie, Australië, Japan, China, Indonesië en Saudi-Arabië, - goed voor de helft van de wereldbevolking – weigeren voorlopig transgene gewassen toe te laten voor commercieel gebruik.