Afrikaanse groei stuit op obstakels

Nieuws

Afrikaanse groei stuit op obstakels

Afrikaanse groei stuit op obstakels
Afrikaanse groei stuit op obstakels

IPS

12 november 2015

Het bedrijfsleven in Afrika groeit snel en draagt bij aan economische groei en ontwikkeling, maar kampt nog steeds met obstakels zoals corruptie en slechte infrastructuur, bleek onlangs tijdens een forum van het Initiative for Global Development (IDG).

‘De Afrikaanse private sector is er klaar voor om een belangrijke motor voor groei te worden op het continent’, zei Mima Nedelcovych, voorzitter van het IDG en voormalig directeur bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB) in Ivoorkust, tijdens de bijeenkomst in New York.

Bedrijven met Afrikaanse wortels creëren meer dan 80 procent van de banen in hun land, voegde hij eraan toe. Volgens de AfDB drijft het continent vooral op kleine en micro-ondernemingen. Als geheel is de Afrikaanse economische groei aanzienlijk verbeterd sinds de financiële crisis in 2008. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit momenteel met gemiddeld 5 procent. West-Afrika kent, ondanks de problemen met de ebola-epidemie, een hoge economische groei van 6 procent.

Deze groei is te danken aan de expansie van exportmarkten, intraregionale handel en een toename van de buitenlandse directe investeringen. De Wereldbank schat dat zes van de dertien snelst groeiende economieën in de wereld in Afrika te vinden zijn.

Corruptie

Innovatieve en toegankelijke financiële diensten zijn van essentieel belang voor sterkere en inclusieve groei, stelden de aanwezige leiders uit het bedrijfsleven. Met name Afrikaanse zakenlieden wezen op het gebruik van plaatselijke kennis en inzichten om economische ontwikkeling in Afrika te stimuleren.

Hoewel economische groei belangrijk is, gingen participanten uit de private sector ook in op hun rol op het gebied van sociale ontwikkeling. Heather Kulp, plaatsvervangend directeur van de Niger Delta Partnership Initiative Foundation, drong er bij bedrijven op aan om regionale kennis te gebruiken om sociale problemen aan te pakken met lokale oplossingen. “Hoe creëren we systemen waarvan zowel bedrijven als de gemeenschap profiteren?”, vroeg ze zich af.

Corruptie is nog steeds een grote hindernis.

Inbreken op de wereldmarkten bleek tot nu toe erg moeilijk voor Afrikaanse bedrijven. En corruptie is nog steeds een grote hindernis. Volgens de Afrikaanse Unie (AU), gaat elk jaar 148 miljard dollar (of 25 procent van het bbp van het continent), verloren aan corruptie. Dit remt de economische groei, omdat de bedrijfskosten erdoor stijgen.

Corruptie heerst vooral in landen met veel grondstoffen, zoals Nigeria. In de grootste economie van Afrika verdween sinds de jaren zestig 300 miljard dollar aan olie-inkomsten. Intussen heeft het land gebrek aan essentiële infrastructuur zoals wegen en lijdt 60 procent van de bevolking onder armoede.

Negatieve beeldvorming

Het gebrek aan infrastructuur in Afrika is een uitdaging, stelden verschillende deelnemers aan het forum, onder wie Abdu Mukhtar, hoofd Strategie van Dangote Group. Zijn bedrijf ondervindt geregeld problemen bij wegtransport in Afrika.

Afrika heeft daarnaast volgens hen te maken met misvattingen en vooroordelen. Diverse deelnemers wezen naar de media en hulporganisaties, die de beeldvorming over Afrika negatief zouden beïnvloeden en zo de economische expansie in Afrika in de weg zouden zitten.

Amadou Mahtar Ba, directeur van AllAfrica Global Media, riep het bedrijfsleven op zelf bij te dragen aan een verandering van de beeldvorming over Afrika. Demba Ba, adviseur van de Wereldbank, zei dat het Afrikaanse verhaal alles moet bevatten, zowel het goede als het slechte. ‘Afrika bestaat uit verschillende stukjes, en niet alles is perfect’, merkte hij op.

Asamoah van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank riep Afrikaanse regeringen op om bedrijven te versterken door consistent beleid te voeren, de capaciteit van overheidsinstellingen te verbeteren, vliegvelden te renoveren en transparantie in de besluitvorming te stimuleren.