Afrikaanse migranten bundelen krachten

Nieuws

Afrikaanse migranten bundelen krachten

Afrikaanse migranten bundelen krachten
Afrikaanse migranten bundelen krachten

Lina Janssen

10 mei 2015

Afrikaanse migranten hebben relevante netwerken, kennis van taal en cultuur en financiële middelen. Toch worden zij zelden betrokken bij ontwikkelingsprojecten. 'Een gemiste kans voor Europa', beweert Max Koffi, oprichter van Africa In Motion, een organisatie van mensen in de Afrikaanse diaspora in Nederland. 'Met het Ubuntu-fonds willen wij migranten meer inspraak geven.'

Leden van de Afrikaanse diaspora in Europa zijn zowel vertrouwd met de communicatie, cultuur, landbouw, en handel in Europa als in hun land van herkomst. Daardoor hebben ze een unieke kennis en visie op de arbeidsmarkt en economie.

Volgens Africa in Motion wil een groeiend aantal mensen meedenken over beleidsbeslissingen die een impact op hun land van herkomst hebben. Toch worden zij zelden geraadpleegd. Een gezamenlijk investeringsfonds moet daar verandering in brengen.

Op gelijke voet

De meerderheid van de Afrikaanse migranten stuurt geld naar hun familie in het land van herkomst. Een groot deel daarvan wordt besteed aan consumptiegoederen zoals voedsel, kleren en medicijnen. Een kleiner deel wordt geïnvesteerd in lokale projecten en ondernemingen zoals winkeltjes, taxibedrijfjes, export en import.

‘Africa In Motion beschouwt Afrikaanse migranten als een reëel investeringspotentieel.’

Africa In Motion beschouwt Afrikaanse migranten daardoor als een reëel investeringspotentieel en richt daarom het Ubuntu-fonds op: een gezamenlijk investeringsfonds van Afrikaanse migranten in Nederland.

‘Het unieke aan het Ubuntu-fonds is dat we iedereen willen betrekken. De meeste diasporaverenigingen beperken zich tot één land. Wij mikken op de hele Afrikaanse diaspora’, aldus Koffi.

Net daardoor kan het Ubuntu-fonds het geld dat mensen naar hun land van herkomst sturen op gelijke voet brengen met privé-investeringen. Op die manier wordt het financieel potentieel van migranten omgezet in een economisch ontwikkelingsinstrument en kunnen zij een rol spelen op macro-economisch niveau.

Relevante netwerken

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen, dat op verzoek van Africa In Motion gebeurde, blijkt dat mensen in de Afrikaanse diaspora nog te weinig betrokken worden bij beleidsbeslissingen op gebied van ontwikkelingssamenwerking en handelsrelaties met Afrika.

‘Door geen inspraak te geven aan migranten, loopt Europa verschillende kansen mis’, aldus Koffi. ‘Met het Ubuntu-fonds willen we hier verandering in brengen’.

‘Zo kunnen Afrikaanse migranten als wegwijzer en partner voor het Europese bedrijfsleven dienen. Ze hebben door de projecten die ze financieren relevante contactpersonen ter plaatse. Die kunnen een rol spelen bij het opzetten van succesvolle ondernemingen in Afrika’, vertelt Koffi.

‘We willen duurzame economische vooruitgang in Afrika creëren.’

Link

Lees ook: Waarom sommige vluchtelingen toch terugkeren naar de hel in hun thuisland

Dat migranten nog te weinig betrokken worden, heeft volgens Max Koffi verschillende oorzaken: ‘Enerzijds vallen de diasporaverenigingen onder het maatschappelijk middenveld. Daardoor krijgen zij niet dezelfde financiële middelen als gevestigde ontwikkelingsorganisaties.’

‘Anderzijds speelt natuurlijk ook de negatieve beeldvorming een rol. Immigratie wordt als een maatschappelijk probleem bekeken. Het politiek debat richt zich niet op de toegevoegde waarde van migranten, maar beperkt zich tot een aantal hoofdthema’s zoals integratie en de terugkeer van illegale immigranten.’

Stand van zaken

Momenteel zijn al vijf diasporaverenigingen aangesloten bij het Ubuntu-fonds in oprichting: een Ghanese, Ethiopische, Oegandese, Burundese en Zimbabwaanse.

‘Vanaf juni 2015 starten we met campagnes en acties in Nederland om meer Afrikaanse migranten bij het initiatief te betrekken. We hopen om tegen augustus 1500 mensen te mobiliseren, die idealiter elk een bedrag tussen de 15 en de 50 euro in het fonds beleggen’, vertelt Koffi.

‘Daarmee kunnen we dan investeren in economische sectoren met een hoog rendement in Afrika. Ik denk dan aan telecommunicatie, energie, bouwprojecten en infrastructuur. Op die manier willen we duurzame economische vooruitgang in Afrika creëren.’