Afrikaanse ontwikkelingsbank verhoogt landbouwportefeuille met een miljard dollar

Nieuws

Afrikaanse ontwikkelingsbank verhoogt landbouwportefeuille met een miljard dollar

Laura Boon

17 mei 2008

De Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB) zal een miljard dollar toevoegen aan haar landbouwportefeuille om de escalerende voedselcrisis te bedwingen. En de samenwerking met de Chinese ontwikkelingsbank wordt opgevoerd.

Fostering Shared Growth: Urbanization, Inequality and Poverty was het thema van de jaarlijkse conferentie van AfDB die doorging in Maputo, Mozambique. Meer dan duizend deelnemers waaronder verschillende ministers van Economie en Financiën, waren aanwezig.
De nadruk werd vooral gelegd op de samenwerking tussen regionale ontwikkelingsbanken om de stijgende brandstof- en voedselprijzen en de daaruit voortvloeiende voedselcrisis, te bedwingen.
‘Voor zijn economische ontwikkeling is het Afrikaanse volk afhankelijk van duurzame publieke en private investeringen in risicosectoren zoals landbouw, agrarische ontwikkeling en economische infrastructuur’, zegt Emilio Guebuza, president van het gastheerland Mozambique.

Met de hulp van China

Tijdens de bijeenkomst sloot de AdBF een bilateraal akkoord af met de Export-Import Bank of China (CEXIM), de Chinese ontwikkelingsbank. Voortaan zullen ze samenwerken met het oog op de verbetering van elkaars landbouwsector door middel van het uitwisselen van know-how en ervaren personeel. Binnenkort zullen beide banken ook onderhandelen over gezamelijke investeringsprojecten in Afrika.
‘China ontwikkelt zich heel snel. Ik vind het dus volkomen normaal om een partnership af te sluiten met de grootste Pan- Afrikaanse financiële instelling’, zegt Li Jun, vice president van CEXIM.
Ook met de Oost- en Zuid-Afrikaanse Handels- en Ontwikkelingsbank sloeg AfDB de handen in elkaar. Tijdens de tweedaagse conferentie sloten de vertegenwoordigers van beide banken verschillende akkoorden over leningen en subsidies ter waarde van meer dan driehonderd miljoen dollar.
Tot slot maakte AfDB bekend dat ze een miljard dollar zal toevoegen aan haar landbouwbudget en het zo verhogen tot 4,8 miljard dollar, om de voedselcrisis in de Afrikaanse staten te bedwingen. Het meeste geld zal gebruikt worden voor het opzetten van moderne infrastructuur. Volgens een studie van AfDB werd in 2006 ongeveer vijf miljoen ton graan ongeschikt voor consumptie door een gebrek aan deftige infrastructuur.

België in donor top vijf

De beslissingen die uit de conferentie voortvloeien volgens grotendeels de aanbevelingen uit the 2008 African Report, een rapport dat AfDB samen met The Economic Commission for Africa (ECA) lanceerde aan de vooravond van de conferentie. In het rapport staat dat de Afrikaanse groei dit jaar 6,4 percent zal bedragen. De olie-exporterende landen zullen een groei van 7 percent zien, de andere landen goeien met 4,5 percent. ‘Als we willen blijven groeien, moeten we dringend onze agrarische sector hervormen,’ zegt Donald Kaberuka, hoofd van AfDB en voormalig Rwandees minister van Financiën.
Tot de Afrikaanse ontwikkelingsbank behoren 53 Afrikaanse landen (RMC’s) en 25 niet-Afrikaanse landen (non-RMC’s) waaronder België. Haar missie is het bevorderen van duurzame economische groei en het verminderen van armoede in Afrika. De bank verzamelt door non-RMC’s verstrekte financiële middelen, die achteraf verdeeld worden onder de RMC’s. Het geld wordt gebruikt voor nationale en internationale projecten die regionale economische samenwerking en integratie bevorderen. Verder verleent AfDB kredietlijnen, subsidies en technische assistentie.
België behoort tot de top vijf van de meest investerende donorlanden binnen de Afrikaanse Ontwikkelingsbank groep. De donaties van ons land zijn goed voor twee percent van het totaal AfDB-budget.
De volgende jaarlijkse bijeenkomst zal plaatsvinden in de Senegalese hoofdstad Dakar.