Afrikaanse Unie toch in juli van start

Nieuws

Afrikaanse Unie toch in juli van start

Anthony Stoppard en Farah Khan

27 mei 2002

De Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAU)
vergadert voor het laatste in juli van dit jaar, en wordt daarna vervangen
door de Afrikaanse Unie, zo heeft president Thabo Mbeki laten weten. De
Zuid-Afrikaanse president maakt daarmee een einde aan de onduidelijkheid
omtrent de startdatum van de Unie. Eerder deze maand was er nog sprake van
om de lancering van de Unie met een jaar uit te stellen.

Afgelopen weekend blies de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid 39 kaarsjes
uit. Een feestelijke gelegenheid was dat niet, want in juli vorig jaar
beslisten de Afrikaanse leiders al om de organisatie, die geen leiderschap
meer, geen geld en geen geloofwaardige idealen meer had, op te doeken.
Wanneer de OAU helemaal zou uitdoven was echter niet duidelijk. Khaddafi,
één van de voortrekkers van een Afrikaanse Unie, had graag gewild dat de OAU
de fakkel doorgaf aan de Afrikaanse Unie (AU) volgend jaar in Libië.

De Afrikaanse Unie wordt nu toch gelanceerd in juli in de Zuid-Afrikaanse
havenstad Durban. Dat betekent nog niet dat de Unie meteen operationeel zal
zijn. Er is een technische overgangsperiode voorzien van een jaar.

Het zal echter nog decennia duren voordat de Unie - naar Europees model met
een pan-Afrikaans parlement, een Raad van Staatshoofden, een Afrikaans
gerechtshof en een Afrikaanse centrale bank - ook werkelijk bestaat. Er moet
nog een tijdsschema opgesteld worden voor de oprichting; er moet geld
gevonden worden; de financiële en monetaire bevoegdheden moeten nog
opgesteld worden en de netelige kwestie van het voorzitterschap moet nog aan
bod komen. De eerste voorzitter zal de leider zijn van het land waar de Unie
officieel van start gaat.

Analist Chris Landsberg van de Universiteit van Witwatersand waarschuwt dat
de Afrikaanse landen nog sterk van mening verschillen over de werking van de
Unie. Veel landen zijn niet bereid veel bevoegdheden af te staan. Mbeki
beschouwt het Nieuwe Partnerschap voor de Ontwikkeling van Afrika (NEPAD)
als het witboek voor de oprichting van de Unie. NEPAD stelt Afrikaanse
regeringen internationaal aansprakelijk voor hun beleid. Landen die een
transparant beleid voeren dat beantwoordt aan een reeks vooraf bepaalde
criteria, zouden zich in de Unie inschrijven, anderen sluiten zichzelf uit.
Wie aan de verplichtingen voldoet, kan aanspraak maken op geld voor
infrastructuurwerken, kredieten, handelsvoordelen en meer geld voor
ontwikkelingshulp.

Ik denk dat Zuid-Afrika de anti-AU krachten op het continent niet moet
onderschatten, zegt Landenberg. Vele Afrikaanse leiders willen de losse
structuur van de OAU, die de nationale soevereiniteit intact liet, bewaren.
Het ziet er naar uit dat Mbeki van bij het begin zijn stempel zal kunnen
drukken op de Afrikaanse Unie. De Zuid-Afrikaanse president wordt
waarschijnlijk de eerste voorzitter, want de AU gaat in zijn land van start.