Afrikaanse wouden blijken CO2-spons

Nieuws

Afrikaanse wouden blijken CO2-spons

Joren Gettemans

26 februari 2009

Het Amazonewoud gaat meestal met de grootste eer lopen, maar een nieuwe studie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature bewijst dat de wouden in Afrika relatief gezien een even belangrijke bijdrage leveren aan de opslag van CO2. Elke hectare bos neemt evenveel CO2 op als een kleine auto uitstoot.

De wetenschappers gebruikten gegevens die sinds 1968 verzameld zijn, en komen tot de conclusie dat er in Afrika jaarlijks 0,6 ton koolstofdioxide opgenomen wordt per hectare bos. Dat was eerder al aangetoond voor de tropische wouden in het Amazonegebied, maar niemand wist of het ook voor de Afrikaanse bossen het geval was.

Niet verzadigd

Tropische wouden beslaan wereldwijd minder dan een tiende van het vasteland, maar ze zijn goed voor de helft van de globale CO2-opslag in vegetatie. Uit het onderzoek blijkt dat de wouden niet alleen veel CO2 vasthouden, maar er ook blijven opnemen. Vreemd, want een volgroeid woud neemt geen bijkomende CO2 op uit de atmosfeer, omdat de opname van groeiende planten en bomen gecompenseerd wordt door de uitstoot van afstervende organismen in het woud.
De onderzoekers zien twee mogelijke oorzaken. Misschien hebben de Afrikaanse bossen nog geen nieuw evenwicht bereikt na relatief recente verstoringen als bosbranden of houtkap op grote schaal. Een tweede mogelijkheid is dat de klimaatverandering het evenwicht in de bossen verstoord heeft en ervoor zorgt dat ze verder groeien en meer CO2 opnemen.
Volgens de wetenschappers bewijst de studie in elk geval dat het hard nodig is om de Afrikaanse wouden te beschermen. “Als de bossen beschermd worden, blijven ze belangrijke opslagvaten voor CO2 op de langere termijn. Om dat zo te houden, zijn er waarschijnlijk landrechten nodig voor de bewoners van het woud, en een vorm van betaling voor de omwonenden van bosrijke gebieden.”