Aidsepidemie stabiliseert zich

Nieuws

Aidsepidemie stabiliseert zich

Mattias Creffier

20 november 2007

Het percentage mensen in de wereld dat besmet is met het aidsvirus (HIV) stabiliseert. De aantallen nieuwe besmettingen en mensen die sterven aan aids zijn aan het dalen. De positieve trend is het duidelijkst in Afrika, waar preventie en de behandeling met aidsremmende geneesmiddelen goede resultaten opleveren.

Het nieuws is afkomstig van de VN-organisatie UNAIDS, die in de aanloop naar de Wereldaidsdag op 1 december de actuele cijfers over de epidemie bekendmaakt. In 2007 waren 33,2 miljoen mensen drager van het aidsvirus, nauwelijks meer dan in 2006.
Het aantal mensen met aids lijkt zich te stabiliseren rond de 0,8 procent wereldwijd. In absolute cijfers is het aantal mensen met aids toegenomen van 29 miljoen in 2001 tot 33,2 miljoen in 2007. Die toename heeft te maken met de bevolkingsaangroei en de stabilisering met het feit dat mensen met aids door de betere medische verzorging langer blijven leven.
Volgens UNAIDS raakten in 2007 2,5 miljoen mensen besmet met het virus, een daling in vergelijking met 3,2 miljoen nieuwe besmettingen in 2001. 2,1 miljoen mensen stierven in 2007 aan de gevolgen van aids. Dat is een lichte daling voor het tweede jaar op rij, als een gevolg van een meer algemene behandeling met aidsremmende geneesmiddelen. Eind 2006 hadden meer dan 2 miljoen mensen in ontwikkelingslanden toegang tot dergelijke medicijnen.
Zwart-Afrika blijft de zwaarst getroffen regio, met 68 procent van alle aidsbesmettingen en 76 procent van de aidsgerelateerde sterfgevallen. Toch is er ook goed nieuws. De omvang van de epidemie daalt in landen als Zuid-Afrika, Kenia, Zimbabwe, Ivoorkust, Mali en Burkina Faso. In Burundi lijkt het aantal aidsgevallen sinds 2005 weer toe te nemen.
Het bevolkingsaandeel van mensen met aids in zwart Afrika daalde van bijna 6 procent in 2001 tot 5 procent in 2007. Het aantal nieuws infecties daalde in dezelfde periode van 2,2 miljoen tot 1,7 miljoen. UNAIDS verzamelde ook gegevens waaruit blijkt dat het aantal besmettingen onder jongeren en bij jonge zwangere vrouwen in enkele Afrikaanse landen aan het dalen is, wat erop wijst dat de preventie-inspanningen werken.
Toch waarschuwt het rapport voor overdreven optimisme. Een geval als Botswana, waar meer dan 15 procent van de mensen besmet is met het virus, bewijst dat de epidemie zich kan stabiliseren op een onaanvaardbaar hoog niveau, waarbij elk jaar een heleboel nieuwe mensen besmet raken of sterven aan de ziekte.
In de rest van de wereld vallen vooral Oost-Europa en Centraal-Azië uit de toon. Sinds 2001 nam het aantal mensen met aids er met 150 procent toe, tot 1,6 miljoen in 2007. In Azië groeit de epidemie het snelst in Indonesië en Vietnam, waar het aantal mensen met aids verdubbelde tussen 2000 en 2005. In West-Europa noteert UNAIDS een lichte stijging van het nieuwe aidsgevallen, tot 31.000 in 2007.
De VN-organisatie schoeide voor dit rapport de verzameling en analyse van de ruwe data op een nieuwe leest, waardoor de totale omvang van de epidemie een stuk lager uitkomt dan in 2006. Toen sprak UNAIDS nog van een wereldwijd aantal van 39, 5 miljoen mensen met aids. Zeventig procent van dat verschil zou te wijten zijn aan een nieuwe schatting van het aantal aidspatiënten in India, de rest aan een herziening van de gegevens voor Angola, Kenia, Mozambique, Nigeria en Zimbabwe.
Volgens de VN-organisatie betekenen de nieuwe cijfers dat ze in 2007 waarschijnlijk minder geld nodig heeft. UNAIDS werkt aan een nieuw rapport over de financiële situatie, maar roept de internationale donoren intussen op om de strijd tegen aids als een prioriteit te blijven beschouwen.