Akkoord rond verbod op clustermunitie

Nieuws

Akkoord rond verbod op clustermunitie

Akkoord rond verbod op clustermunitie
Akkoord rond verbod op clustermunitie

29 mei 2008

Meer dan 100 landen zijn het in Dublin eens geraakt over een verdrag tegen het gebruik van clustermunitie. De 109 landen keuren het verdrag morgen (vrijdag) formeel goed, in december volgt de ondertekening ervan in Oslo.

Het nieuwe verdrag zal het gebruik van clustermunitie verbieden, de vernietiging ervan organiseren en de slachtoffers van clustermunitie helpen.
Op de laatste knip werd nog een artikel toegevoegd over de ‘Relaties met landen die geen deel uitmaken van dit verdrag’, wat tot grote druk leidde van de Verenigde Staten. De VS produceren op grote schaal clustermunitie.
Door het artikel kunnen staten, die het verdrag ondertekenden, toch nog samenwerken met ondermeer de Verenigde Staten om clustermunitie op te slaan, te vervoeren en te gebruiken.
Handicap International zegt de ondertekenaars van het verdrag, die militaire samenwerkingen afsluiten met landen die het verdrag niet ondertekenden, nauwgezet te zullen opvolgen. ‘De civiele maatschappij zal in de gaten houden hoe de staten dit artikel zullen implementeren. Dit verdrag vormt de nieuwe internationale norm rond het verbod op clustermunitie, en de civiele maatschappij is erg begaan met de naleving ervan’, aldus Stan Brabant van Handicap International.