ALBA-landen trekken eensgezind naar Durban

Nieuws

ALBA-landen trekken eensgezind naar Durban

Patricia Grogg

24 november 2011

De landen van het Bolivariaans Alternatief voor de Amerika’s (ALBA) bereikten in Bolivia een overeenkomst over een gezamenlijk standpunt voor de klimaattop in Durban. De voornaamste doelstelling is een voortzetting van het Kyotoprotocol.

Het ALBA, een economische vrijhandelszone van verschillende Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen, verzet zich tegen een systeem van vrijwillige bijdragen tegen de klimaatverandering en roepen op het (bindende) Kyotoprotocol voort te zetten. De ALBA-landen zullen dat standpunt gezamenlijk verdedigen op de klimaattop in Durban in december. Dat werd besloten op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua en Venezuela in Santa Cruz (Bolivia).

Een verlenging van het Kyotoprotocol is de voornaamste doelstelling voor de zeventiende klimaattop van de Verenigde Naties in Durban (COP17), zegt Orlando Rey, directeur milieu van het Cubaanse ministerie van Wetenschap, Technologie en Milieu. Rey wil laten vastleggen dat de ontwikkelingslanden minder moeten bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering dan de geïndustrialiseerde landen, zoals nu al door het Kyotoprotocol bepaald wordt.

Veel geïndustrialiseerde landen hebben echter problemen met een voortzetting van dat verdrag. Het Kyotoprotocol wordt immers niet gesteund door de Verenigde Staten. Grote vervuilers als China en India zijn bovendien vrijgesteld. De landen die het verdrag wel naleven zijn samen maar goed voor iets meer dan de helft van de totale mondiale uitstoot van broeikasgassen.

Ontwikkelingslanden

Daarnaast werd ook overeengekomen om medestanders te zoeken onder andere ontwikkelingslanden. Tijdens de laatste voorbereidende bijeenkomst voor de klimaattop in Durban, op 7 oktober in Panama-Stad, tekenden de ALBA-landen al een overeenkomst met de 53 landen van de Afrikaanse Groep en de 48 landen van de Groep van Minst Ontwikkelde Landen. In die overeenkomst vinden de landen overeenstemming voor verschillende punten die behandeld zullen worden in Durban.

“We hebben een akkoord over de basisprincipes die tijdens deze nieuwe onderhandelingscyclus gehanteerd moeten worden”, zegt Rey. “Het recht van landen om evenwaardig deel te nemen aan wat we de atmosferische ruimte noemen, het thema van de milieujustitie. Met andere woorden, een geheel van principes die dienen als gemeenschappelijk platform om te onderhandelen.”

Het gevolg is dat “een belangrijk deel van de ontwikkelingslanden, vooral degenen die het meest te lijden zullen hebben onder de klimaatverandering” een gemeenschappelijke onderhandelingspositie zullen innemen in Durban.

De klimaattop in Durban duurt van 28 november tot 9 december. De klimaattop is een jaarlijkse bijeenkomst die sinds 1995 gehouden wordt om de stand van zaken van de klimaatverandering te bespreken en maatregelen te nemen. Op de derde klimaattop, in Kyoto (Japan) in 1997, werd het Kyotoprotocol opgesteld. De top in Durban moet een opvolger opstellen voor het Kyotoprotocol, dat afloopt in 2012. Dat akkoord had eigenlijk twee jaar geleden, in Kopenhagen, al bereikt moeten worden. De vorige klimaattop vond plaats in Cancún (Mexico).