Alleen Guyana nog tegen vrijhandel tussen EU en Caraïben

Nieuws

Alleen Guyana nog tegen vrijhandel tussen EU en Caraïben

Peter Ischyrion

16 september 2008

Heel de Caraïben lijken klaar voor de ondertekening van het omstreden Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) met de Europese Unie. Heel de Caraïben? Nee, het kleine Guyana biedt dapper weerstand.

President Bharrat Jagdeo van Guyana deed vorige week op een speciale top op Barbados een laatste poging om zijn collega’s van de Caraïbische gemeenschap te winnen voor zijn alternatief. Volgens Jagdeo doen de Caraïben er beter aan alleen een akkoord over de handel in goederen te ondertekenen. Het volledige akkoord gaat ook over de handel in diensten en legt tegelijk regels vast voor investeringen, openbare aanbestedingen, concurrentie en douaneformaliteiten.

Te laat

Karl Friedrich Falkenburg, adjunct-directeur-generaal Handel in de Europese Commissie, heeft het voorstel van Jagdeo verworpen. De overige Caraïbische landen oordelen dat Jagdeo te laat op de proppen is gekomen met zijn alternatief. De Caraïben en de EU hebben drie jaar over het ontwerpakkoord onderhandeld.
De speciale top op Barbados kwam er omdat naast Guyana ook St. Lucia en Grenada het ontwerpakkoord niet zagen zitten. St. Lucia en Grenada draaiden op de bijeenkomst bij, zodat nu dertien Caraïbische landen klaar zijn om de overeenkomst half oktober te ondertekenen.
Alleen Jagdeo blijft dwars liggen. Volgens hem zullen de Caraïben geen voordeel doen bij de vrijhandelsovereenkomst, die in de plaats komt van vroegere handelsafspraken tussen de EU en de voormalige kolonies van de Europese landen in Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACP). Hij vreest dat Caraïbische bedrijven weggeblazen zullen worden door hun Europese concurrenten, en dat de vermindering van de importtarieven het begrotingstekort van de landen in de regio zal doen toenemen. Volgens de overige landen vlakken de toenemende handelskansen die nadelen uit.

Haast

Jagdeo waarschuwt ook dat het akkoord de solidariteit met de overige ACP-landen op de helling zet. De EU heeft de 78 landen van de ACP waarmee het onderhandelt in zes regio’s opgedeeld, die geacht worden afzonderlijke en verschillende partnerschapsakkoorden te ondertekenen. De president van Guyana wilde ten minste wachten op het resultaat van een ACP-vergadering in Ghana in oktober alvorens te beslissen het huidige ontwerp te ondertekenen. In de overige onderhandelingsgroepen bestaat meer tegenstand tegen de ideeën van de EU dan in de Caraïben. “Maar we zijn gehaast”, klaagt Jagdeo. “En ik denk dat die haast voorkomt uit het tempo dat de EU oplegt.”
Volgens Jagdeo zal Guyana de overeenkomst alleen tekenen “als Europe het GSP oplegt”, het algemene handelsregime dat veel hogere invoertarieven omvat. “Dan heb ik geen andere keuze – mijn export is kwetsbaar.”
Helemaal alleen staat Jagdeo niet. Veel academici, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties uit de andere Caraïbische landen willen ook dat het ontwerpverdrag wordt heronderhandeld. Op 13 september loofden de 33 leden van de Caraïbische Conferentie van Kerken het “intelligente en moedige standpunt” van Jagdeo nog een open brief aan Caricom-voorzitter Baldwin Spencer, de premier van Antigua en Barbuda. De auteurs vrezen dat het partnerschapsakkoord in zijn huidige vorm negatief kan uitdraaien voor de burgers in de regio en vooral voor de zwaksten in de samenleving.”