Allochtone Vlamingen over de val van de regering

Nieuws

Allochtone Vlamingen over de val van de regering

Allochtone Vlamingen over de val van de regering
Allochtone Vlamingen over de val van de regering

Joke Droeshout

27 april 2010

De mening van de Belgische autochtonen over het ontslag van de regering-Leterme II is alomtegenwoordig in het nieuws, maar wat vinden de allochtonen in België over de val van de regering?

Hassan Amaghlaou

Voorzitter Limburgse integratieraad
De val van de regering is een voorspelbaar verhaal. Ik weet niet of de regering BHV niet kan of niet wil splitsen. België blijft in de eeuwige greep van de twee grote gemeenschappen. Wie het hardst roept krijgt de meeste aandacht. Ik geef geen van beide partijen de schuld voor de val van de regering, de Franstaligen en de Nederlandstaligen moeten alle twee hun verantwoordelijkheid opnemen.
De politici moeten zich realiseren dat een electorale profilering taboe is. Bepaalde ethische vraagstukken zoals de splitsing van BHV en het asielbeleid moeten opgelost raken zonder dat een gemeenschap daar winst of verlies door maakt.
Voor mij mogen ze zelfs alle gemeenschappen afschaffen zodat er maar één Belgische gemeenschap overblijft. Dan kan iedereen zijn taal, accent en culturele eigenschappen behouden. Vroeger bevonden de Vlamingen zich in een onderdrukte positie, nu voelen de Walen zich benadeeld in het land. Je kan altijd één slachtoffer en één dader aanduiden. Het hangt er enkel vanaf welke bril je op die moment draagt.

Rachida Lamrabet

Auteur van onder andere ‘Vrouwland’ en juriste van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Ik betreur het enorm dat het zo moest lopen. De mensen zijn momenteel met belangrijkere dingen bezig dan Brussel-Halle-Vilvoorde. De val van de regering is een slechte timing. We zitten nog steeds in een economische recessie en kunnen ons nu geen land zonder regering permitteren.
Het is een echt politiek spel. Open Vld heeft ontslag genomen uit de regering om te laten zien dat ze woord houden wat BHV betreft en dat ze niet over zich heen laten lopen. Maar de partij had dat niet mogen doen, het gaat hier niet over leven en dood. Het is onverantwoord om nu strikte deadlines te eisen.
Het probleem BHV moet opgelost worden, maar daar is tijd voor nodig. Ik had gehoopt dat de koning het ontslag van de regering zou weigeren en een compromis zou zoeken. Nu de regering is gevallen kan men niet anders dan verkiezingen uitschrijven. Ze moeten met een propere lijn beginnen, hoewel dat niet makkelijk zal zijn.

Mohamed Ikoubaan

Werkt bij vzw Moussem (brengen kunst en cultuur uit Maghreblanden en Midden-Oosten)
De meeste mensen zijn al die regeringscrisissen beu. Maar ik begrijp wel dat België een ingewikkeld systeem heeft waarbij de gemeenschappen met elkaar rekening moeten houden. België is geen natiestaat meer. Het gaat over twee verschillende gemeenschappen, de Franstalige en de Nederlandstalige, die niet veel meer met elkaar te maken hebben. Aan de andere kant heb je Brussel dat tweetalig is en waarvoor nog steeds geen oplossing is.
Nu is er geen andere uitweg dan terug verkiezingen organiseren, maar toch zal dat het probleem niet oplossen. De huidige spanningen zullen na de verkiezingen nog steeds aanwezig zijn. De partijen zijn veel te regionalistisch opgesteld in plaats van Belgisch. In de toekomst zal BHV het probleem blijven en zo komt er misschien wel terug een staatshervorming.
Er zal binnenkort geen aardverschuiving zijn in de politiek. Volgens mij gaan we op termijn niet anders kunnen dan het land splitsen. De gemeenschappen staan te ver van elkaar om nog goed samen te werken, vandaag spreken we niet meer van één natie. De nieuwe politieke generatie is niet meer in staat om de verschillende gemeenschappen te besturen.

Chaïma Haskal

Studente Erasmushogeschool Brussel
Het is ronduit belachelijk. Het is niet de eerste keer dat de regering valt, vorig jaar was het hetzelfde. De regering kan niet samenwerken en de mensen hebben er geen vertrouwen meer in. België is erkend als een drietalig land en die kans moet benut worden. Alles draait altijd om BHV. De regering moet dringend tot een akkoord komen die voor zowel de Franstaligen als de Nederlandstaligen gunstig is. Hoe zo een akkoord er moet uitzien weet ik niet maar ik denk dat veel mensen heel het gedoe beu zijn.

Naima Charkaoui

Directrice Minderhedenforum
Als er nieuwe verkiezingen komen betekent dat voor ons forum in eerste instantie dat wij een nieuw eisenpakket kunnen maken. Ik zeg niet dat het goed is dat de regering is gevallen maar het is voor ons toch een gelegenheid om nieuwe eisen te stellen. Het nadeel is natuurlijk dat een aantal lopende dossiers stopgezet zullen worden. De volgende regering moet hier dan misschien terug vanaf nul beginnen. In het beste geval gaan een aantal dingen die nu niet mogelijk zijn er dan wél door komen. Daar hebben we nu nog geen zicht op. Men is bijvoorbeeld al lang aan het nadenken over de monitoring van de deelname van etnische minderheden op de arbeidsmarkt. Maar elke keer als de regering valt moeten we vanaf nul beginnen, het gaat helemaal niet vooruit. Wij willen vooral dat er meer aandacht gaat naar diversiteit en naar deelname van etnische minderheden op de arbeidsmarkt. Het is nu afwachten of er nieuwe verkiezingen gaan komen of niet.