Als de oorlog in Gaza stopt, kijken de Palestijnen aan tegen ecologische ramp

Nieuws

Ernstige bodem- water en luchtvervuiling schaadt volksgezondheid en omgeving voor vele jaren

Als de oorlog in Gaza stopt, kijken de Palestijnen aan tegen ecologische ramp

Gaza
Gaza

Naast de menselijke tol zijn ook de gevolgen van het geweld in Gaza voor het milieu ongezien, zegt het VN-Milieuprogramma (UNEP). Er is onomkeerbare schade aan de natuur, en bodem en water zijn ernstig vervuild.

‘De inwoners van Gaza lijden niet alleen onder de oorlog, maar dreigen ook voor lange tijd vast te zitten in een langdurig herstelproces door de aanzienlijke en groeiende milieuschade’, zegt UNEP-directeur Inger Andersen. ‘Water- en sanitaire systemen zijn ingestort, kritieke infrastructuur wordt vernietigd, en kustgebieden en ecosystemen zijn ernstig aangetast. Dat schaadt de gezondheid, voedselzekerheid en veerkracht van de inwoners van Gaza.’

Puin en verontreiniging

Volgens de voorlopige beoordeling maakte Gaza voor de Israëlische invasie beperkte vooruitgang op het gebied van milieubeheer, zoals de ontwikkeling van waterontziltings- en afvalwaterzuiveringsinstallaties, de snelle groei van zonne-energie en investeringen in het herstel van het kustmoeras Wadi Gaza. Maar die vooruitgang is door de maandenlange bombardementen volledig tenietgedaan.

De infrastructuur voor water en riolering is vrijwel volledig vernield, met verontreinigd water en bodem als gevolg.

Het conflict in Gaza heeft naar schatting 39 miljoen ton puin geproduceerd - 107 kilogram voor elke vierkante meter in de Gazastrook. Dat puin bevat naast stof ook vervuiling met niet-ontplofte explosieve deeltjes, asbest en andere gevaarlijke stoffen.

De infrastructuur voor water en riolering is vrijwel volledig vernield, met verontreinigd water en bodem als gevolg. Dat brengt rechtstreeks schade toe aan de gezondheid en levensomstandigheden van de Gazanen.

Loodvervuiling

Ook de afvalverwerking is zwaar beschadigd, waardoor zich dagelijks zo’n 1200 ton afval ophoopt rond kampen en schuilplaatsen. Dat verontreinigt het milieu nog verder.

De munitie die gebruikt wordt bevat zware metalen en explosieve chemicaliën die de bodem en waterbronnen vervuilen.

De munitie die gebruikt wordt bevat zware metalen en explosieve chemicaliën die de bodem en waterbronnen vervuilen. Dat zal nog vele jaren lang gezondheidsrisico’s veroorzaken voor de bevolking van Gaza

En de grootschalige vernietiging van zonnepanelen leidt tot lekkage van lood en andere zware metalen, wat opnieuw schadelijk is voor de bodem- en waterkwaliteit in het gebied.

UNEP benadrukt dat een onmiddellijk staakt-het-vuren noodzakelijk is om levens te redden en het milieu te herstellen, ‘zodat de Palestijnen kunnen beginnen met de heropbouw van hun bestaan en omgeving in Gaza’, aldus directeur Andersen.