“Als onderhandelingen met de taliban vrede brengen, ben ik voor.” (analyse)

Nieuws

“Als onderhandelingen met de taliban vrede brengen, ben ik voor.” (analyse)

Anand Gopal

04 november 2008

Amerikaanse en Afghaanse beleidsmakers proberen nieuwe strategieën uit om vrede te brengen in Afghanistan. De waaier aan initiatieven, van onderhandelingen met de taliban tot het bewapenen van lokale stammen, wordt door de Afghanen op gemengde gevoelens onthaald.

Het geweld in Afghanistan heeft dit jaar opnieuw een recordhoogte bereikt. Er vallen nu meer doden dan in Irak. Opstandelingen hebben vrije toegang tot de hoofdstad en de populariteit van de regering is tot een ongekend dieptepunt gedaald. De situatie zal Washington dwingen van strategie te veranderen na het aantreden van de nieuwe president.

Arbakais

Sommige Amerikaanse politici overwegen een controversiële strategie: “We zijn op zoek naar stammen en lokale gemeenschappen om zorg te dragen voor de veiligheid”, zegt een Amerikaanse officier bij de inlichtingendienst van de internationale troepenmacht. Het plan houdt in dat de VS wapens uitdelen aan mogelijke bondgenoten. De voorstanders halen aan dat exact dezelfde strategie tot een vermindering van het geweld in Irak heeft geleid.
Het idee kent bijval in de Afghaanse regering. Een senaatscommissie werkt momenteel aan een voorstel dat de arbakais onder regeringsbevel zou plaatsen. Arbakais zijn traditionele commando’s die voor de veiligheid van de eigen stam instaan. 
Volgens sommige Afghanen is het plan niet overal realiseerbaar: het zou enkel in de zuidelijke provincies Khost, Paktia en Paktita werken. In deze regio’s is de macht van de stammen nog altijd heel groot. In andere provincies zoals Kandahar en Helmand hebben oorlog, de taliban en opiumteelt de autoriteit van de stammen te veel aangetast om het voorstel te doen slagen.
Habibullah Rafeh, politiek analist van de Afghaanse Academie van de Wetenschappen, is helemaal niet te vinden voor het plan. Volgens hem kunnen militaire oplossingen geen vrede brengen. Geen onzinnig bezwaar in een land als Afghanistan, met een lange geschiedenis van geweld.

Taliban

Beleidsmakers in Washington en Kaboel overwegen tegelijk onderhandelingen met de taliban. Afgelopen maand nog verzond Kaboel een uitnodiging naar talibanleiders om het in Saoedi-Arabië te hebben over de opstand.
De voormalige talibanleiders zijn niet de vertegenwoordigers van de opstand, en dus kunnen deze gesprekken niet gezien worden als ‘vredesgesprekken’. Toch hopen Westerse en Afghaanse politici dat de ontmoeting het begin wordt van een akkoord tussen de verschillende partijen.
De gedachte dat de taliban weer deel zouden uitmaken van de regering doet gematigde moslims en vrouwengroepen fronsen. “Met de taliban keren we terug naar het feodalisme”, zegt Sheila Samimi, manager van het Afghaans Vrouwennetwerk, een lokale ngo.
De meeste Afghanen denken echter dat een pact met de opstandelingen de enige kans is tot vrede. “We zijn allemaal tegen Obama’s plan om meer troepen te sturen”, zegt Fatana Gailani van de Afghaanse vrouwenraad, “we willen verzoening met de taliban via een Loya Jirga.” Een Loya Jirga is een grote traditionele vergadering van Afghaanse stamhoofden. “Als gesprekken met de taliban vrede kunnen brengen, ben ik voor”, zegt Shaferazeen, een schilder die zijn been verloor door een raketaanval tijdens de burgeroorlog.
 
Washington is momenteel gekant tegen onderhandelingen met de leiders van de opstand. Maar de Afghaanse overheid heeft laten verstaan dat ze bereid is te onderhandelen met alle opstandelingen, zelfs met Mullah Omar.

Al-Qaida isoleren

De Afghaanse guerillacommandant Jalahuddin Haqqani onderhoudt nauwe banden met al-Qaida. Hij is niet de enige. Andere groeperingen zoals de kring rond Omar zouden zich onafhankelijker opstellen.
Volgens de Amerikaanse officier van de inlichtingendienst zijn er spanningen tussen Omars groep en al-Qaida. Volgens sommige analisten willen de VS van deze situatie gebruik maken om al-Qaida te isoleren.
 
“De taliban zijn ideologisch en financieel niet los te maken van al-Qaida”, waarschuwt Waliullah Rahmani van het Centrum voor Strategische Studies in Kaboel. “Mullah Omar weigerde tot op het laatste moment Bin Laden uit te leveren, dus waarom zou hij het nu doen?”