Amerika wil geen internationale bescherming voor VN-medewerkers

Nieuws

Amerika wil geen internationale bescherming voor VN-medewerkers

Thalif Deen

26 augustus 2003

De Verenigde Staten blokkeren een ontwerpresolutie in de Veiligheidsraad waardoor aanvallen op VN-medewerkers in de toekomst beschouwd zouden worden als “oorlogsmisdaden” die vallen onder de jurisdictie van het onlangs opgestarte Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

De ontwerpresolutie, die kan gelden in alle 191 lidstaten van de VN, wordt gesteund door alle 14 andere leden van de Veiligheidsraad. Normaal moest het document gisteren worden goedgekeurd, maar de stemming is uitgesteld op vraag van Washington. Volgens één officieel rapport heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell aan initiatiefnemer Mexico gevraagd om de verwijzingen naar het ICC te schrappen. Zijn woordvoerder Philip Reeker bevestigt dat de VS “bezwaren hebben tegen sommige bewoordingen, vooral tegen de verwijzingen naar het Internationaal Strafhof.”

Het ICC, dat van start ging in maart, werd opgericht om oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genociden te onderzoeken en te vervolgen als individuele landen dat verzuimen. De VS weigeren het Strafhof te erkennen uit vrees dat Amerikaanse soldaten en politici voor de rechtbank kunnen gesleept worden in politiek gemotiveerde processen.

De Statuten van Rome, die aan de basis liggen van de oprichting van het ICC, stellen expliciet dat misdaden tegen humanitaire werkers oorlogsmisdaden zijn. “Daarom vormt het ICC een belangrijk beschermingsmiddel voor mensen die gevaar lopen bij vredeshandhaving,” zegt Bill Pace van de ngo-koepel Coalition for the ICC.

“De Amerikaanse tegenstand tegen de nieuwe resolutie is onaanvaardbaar,” vindt David Donat-Cattin van Parliamentarians for Global Action, vooral in het licht van de ernst van de oorlogsmisdaden van vorige week tegen de Verenigde Naties in Bagdad.” Een autobom vernielde het VN-hoofdkwartier en doodde 24 mensen. “Na die tragische moordpartij is de Amerikaanse weigering een schande,” voegt Richard Dicker, directeur van het programma internationaal recht bij Human Rights Watch (HRW) daaraan toe. Volgens Dicker brengen de VS met hun ideologische kruisvaart tegen het ICC humanitaire medewerkers in gevaar.

De regering-Bush heeft de laatste maanden de autoriteit van het ICC proberen te ondermijnen met verschillende resoluties. Begin deze maand slaagde de Amerikaanse delegatie erin om een paragraaf toe te voegen aan de resolutie over Liberia. De Amerikaanse soldaten die deelnemen aan de missie hebben immuniteit gekregen tegen vervolging. De VS hebben ook de militaire hulp stopgezet aan 35 landen die weigerden om Amerikaanse soldaten vrij te stellen van eventuele vervolging voor oorlogsmisdaden begaan binnen hun grenzen. Met 51 andere landen heeft Washington bilaterale overeenkomsten getekend die uitleveringen aan Den Haag verhinderen.