Blootstelling chloorpyrifos gebeurt via drinkwater, voedsel en luchtdeeltjes

Milieuagentschap in de VS bant pesticide gelinkt aan hersenschade bij kinderen

Arjun MJ

Pesticiden zoals chloorpyrifos worden in verband gebracht met mogelijke hersenbeschadiging.

Een overheidsagentschap in de VS, het EPA, verbiedt het gebruik van de controversiële pesticide chloorpyrifos op voedselgewassen. Daarmee draait het een beslissing van de regering-Trump terug.

‘Het heeft veel te lang geduurd, maar kinderen zullen niet langer voedsel eten dat een pesticide bevat dat verstandelijke leerstoornissen veroorzaakt. Chloorpyrifos zal eindelijk uit onze groenten en fruit verdwijnen’, zegt Patti Goldman van de Amerikaanse ngo Earthjustice.

De drukkingsgroep was een van de eisers in de vele rechtszaken tegen het gebruik van de chemische stof. Eerder deze maand publiceerde de organisatie een rapport dat het wijdverbreide gebruik van chloorpyrifos in de Verenigde Staten in kaart brengt. Het toont aan hoe Amerikanen worden blootgesteld aan dit pesticide via drinkwater, voedsel en luchtdeeltjes.

Gevaar verzwegen

Chloorpyrifos wordt gebruikt op gewassen zoals sojabonen, fruit- en notenbomen, broccoli en bloemkool. De stof wordt al decennialang in verband gebracht met mogelijke hersenbeschadiging bij kinderen en foetussen die kunnen leiden tot een verminderd IQ, geheugenverlies en aandachtsstoornissen. In de Europese Unie is het gebruik van chloorpyrifos verboden sinds februari 2020.

In de Europese Unie is het gebruik van de pesticide verboden sinds 2020.

In de VS werd het gebruik steeds strenger gereguleerd onder Obama. De regering-Trump draaide die regelgeving echter terug, waardoor het opnieuw kon gebruikt worden in de landbouw. Dat gaf aanleiding tot verschillende rechtszaken door onder meer landbouwvakbonden.

Een rechtbank beval het Environmental Protection Agency (EPA) in april om snel te bepalen of het pesticide veilig is dan wel verboden moet worden. Woensdag besloot EPA om de stof te verbieden in de voedselsector. Het mag wel nog gebruikt worden in andere contexten, zoals insectenbestrijding.

De schadelijke stof werd in 1965 ontwikkeld door chemiereus Dow Chemical en werd en masse gebruikt in de jaren 90. In 1995 werd Dow zwaar beboet omdat het consumenten misleid had over het potentieel gevaar van het pesticide.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift