Amerikaans milieuagentschap buigt zich over klimaat

Nieuws

Amerikaans milieuagentschap buigt zich over klimaat

Carey L. Biron

12 februari 2013

Voor het eerst heeft het Agentschap voor Milieubescherming (EPA) uit de doeken gedaan hoe de VS zich zullen aanpassen aan de klimaatverandering. Het plan kan als basis dienen voor nieuwe regelgeving om de Amerikaanse uitstoot aan banden te leggen.

Het agentschap heeft het voortouw genomen bij de inspanningen van de regering voor strengere klimaatwetten. Liefst zonder daarbij langs het Congres te hoeven passeren, want dat blijft sterk verdeeld over de menselijke verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde.

“We zijn blij dat de regering eindelijk de harde realiteit over de klimaatverandering en haar impact onder ogen ziet”, verklaarde Elizabeth Perera, experte in klimaatbeleid bij de milieugroep Sierra Club. “Hoe realistischer en specifieker het EPA over deze impact spreekt, hoe beter het de regering stimuleert om actie te ondernemen. Het gaat hier om astronomische kosten voor het bestuur en de economie.”

Menselijke invloed

In 2009 gaf president Barack Obama de opdracht aan alle Amerikaanse overheidsdiensten om klimaatgerelateerde adaptatieplannen in te dienen bij de nieuw opgerichte Raad voor Milieukwaliteit van het Witte Huis. De bevolking krijgt nu twee maanden de tijd om commentaar te geven op deze plannen. Verwacht wordt dat het plan van het EPA de meeste aandacht zal krijgen.

Het document is meer een kader dan een aanvalsplan. Toch gaat het ook in op de verantwoordelijkheid van het EPA bij het opstellen van wetgeving, en dus zitten er misschien enkele punten in waarop Obama zich kan baseren. Waarnemers verwachten immers dat de president in zijn tweede ambtstermijn agressiever voor klimaatactie zal pleiten.

Het EPA windt er geen doekjes om. “Klimaatveranderingen hebben zich voorgedaan sinds het ontstaan van de aarde. Maar de mens beïnvloedt vandaag het wereldwijde klimaat en zorgt voor ongeziene veranderingen.”

Milieurechtvaardigheid

Hoewel de focus op de VS ligt, spreekt het plan ook over de wereldwijde implicaties van een planeet die opwarmt. “Hoewel de specifieke impact varieert, zal de klimaatverandering zich overal ter wereld laten voelen. Ontwikkelingslanden zullen onevenredig hard worden getroffen.”

Zelfs in de VS lopen armere gemeenschappen een groter risico, waarschuwt het agentschap. “De impact van de klimaatverandering confronteert ons met kwesties van milieurechtvaardigheid”, aldus het document.

Hoe het agentschap zich positioneert ten aanzien van adaptatie zal onvermijdelijk bepaald worden door de mogelijke centrale rol die het EPA binnen de Amerikaanse regering zal spelen bij de strijd tegen de klimaatverandering.

In zijn eerste ambtstermijn kwam de president niet verder dan een wet voor emissiehandel, die in 2009 niet voorbij het Congres raakte. Toch vinden veel milieuactivisten dat er vandaag aanzienlijke vooruitgang is geboekt zonder het Congres, vooral vorig jaar bij het opstellen van nieuwe vereisten voor brandstofefficiëntie onder auspiciën van het EPA.

Energiecentrales

Ze hopen dat de president nog meer gebruik zal maken van zijn uitvoerende macht om aanpassingen door te voeren met een potentieel verregaande impact. Ook functionarissen die dicht bij Obama staan, hebben zulke opties aangemoedigd. Een van hen merkte vorige week op dat “de regering zal blijven zoeken naar manieren, administratieve acties die we kunnen nemen zonder het Congres”.

“Er zijn zoveel aspecten die de regering kan aanpakken zonder echte wetgeving”, meent Perera. “Dat zal de reden zijn waarom ze nu zo snel vooruitgang boeken.”

“President Obama, u heeft de autoriteit om met bestaande wetten de uitstootreducties die zo dringend nodig zijn te realiseren”, schreven zeventig milieuorganisaties in een open brief aan het Witte Huis. Concreet vragen ze nieuwe uitstootstandaarden voor energiecentrales zodat hun emissies met minstens een kwart zullen dalen tegen 2020. Die verantwoordelijkheid ligt dan bij het EPA.

Republikeinse politici en bepaalde zakenleiders hebben al gereageerd op dat vooruitzicht. “Als het EPA dat met bestaande centrales wil doen, mogen ze een echte strijd verwachten.”