Amerikaans minister van Defensie Panetta: 'Alleen de Navo kan de veiligheid van de wereld verzekeren'

Nieuws

Amerikaans minister van Defensie Panetta: 'Alleen de Navo kan de veiligheid van de wereld verzekeren'

Amerikaans minister van Defensie Panetta: 'Alleen de Navo kan de veiligheid van de wereld verzekeren'
Amerikaans minister van Defensie Panetta: 'Alleen de Navo kan de veiligheid van de wereld verzekeren'

Gie Goris

05 oktober 2011

De nieuwe minister van Defensie van de Verenigde Staten, Leon Panetta, brengt vandaag zijn eerste bezoek aan Europa. Hij herhaalt de oproep die zijn voorganger Gates deed bij zijn laatste speech in Brussel: ‘Europa moet meer investeren in de Navo!’

Leon Panetta sprak vanochtend in het chique Conrad hotel aan de Louizalaan. De druk bijgewoonde toespraak kwam er op uitnodiging van de Carnegie Endowment for International Peace, een internationale denktank van Amerikaanse origine met kantoren in Washington, Brussel, Moskou, Beijing en Beiroet.

Libië en Afghanistan

De toespraak van Panetta was een ondubbelzinnig pleidooi voor volgehouden en gecoördineerde investeringen van de Europese Navo-landen in hun militaire capaciteiten. Want, zei Panetta, ‘er is gewoon geen enkele andere alliantie die het soort operaties zoals in Libië en Afghanistan tot een goed einde kan brengen’. Volgens hem staat of valt de veiligheid van de wereld in de 21ste eeuw dan ook met het functioneren van de Atlantische alliantie. ‘De succesvolle operatie in Libië heeft bewezen waarom de Navo belangrijk is’, aldus Panetta. ‘Daarom is het nu het geschikte moment om te argumenteren voor investeringen in defensie en in de alliantie.’

In het geheel van deze eerste toespraak tot een Europees publiek van diplomaten, media en beleidsmakers viel overigens op hoe zwaar Panetta de nadruk legde op Libië, terwijl hij de veel grotere en langdurige operatie in Afghanistan slechts zijdelings aanraakte. Al deed Panetta wat al zijn voorgangers het voorbije decennium gedaan hebben: hij stelde dat ‘we dichter dan ooit tevoren zijn bij het realiseren van onze gezamenlijke doelstellingen in Afghanistan’.

De Britse politicus en ex-diplomaat Rory Stewart illustreerde die herhaalde geruststellingen nog in een TED-toespraak in juli 2011 (zie minuut 9), waarbij hij voor elk jaar van 2004 tot en met 2011 een oppergeneraal of hoge politieke vertegenwoordiger citeert die stelt dat ‘dit jaar het beslissende jaar’ is voor de strijd in Afghanistan. Stewart is geen voorstander van de Navo-operatie in Afghanistan.

Besparingsdruk

De klemtoon op het belang en het succes van de Navo contrasteerde Panetta met de enorme druk die zowel in Noord-Amerika als in Europa bestaat om het begrotingstekort drastisch aan te pakken en dus ook te snoeien in defensiebudgetten. In Europa zijn de defensiebudgetten het voorbije decennium volgens Panetta met gemiddeld twee procent per jaar gedaald, terwijl het recente akkoord over het schuldenplafond in de VS stipuleert dat Defensie daar het komende decennium 450 miljard dollar zal moeten inleveren

‘Er is gewoon geen enkele andere alliantie die het soort operaties zoals in Libië en Afghanistan tot een goed einde kan brengen’

‘Die besparingsdruk ondermijnt de capaciteit van de Navo’, zei Panetta. Hij illustreerde het gevaar van wat hij ‘uitgeholde legers’ noemde met tekorten die al in de operaties in Libië en Afghanistan aan het licht kwamen en die vooral Europese tekorten aan goed opgeleide krachten, materieel en investeringen betroffen.

‘De bondgenoten mogen geen besparingsbeslissingen nemen in een vacuüm, er mogen geen verrassingen optreden en de andere bondgenoten moeten in alle transparantie op de hoogte blijven’, zei Panetta nog. Volgens hem moeten besparingen in Europa vermeden worden en, indien ze toch besproken worden, ‘transparant en coöperatief’ zijn. Met andere woorden: individuele landen mogen geen individuele beslissingen nemen, maar moeten die voorleggen aan de Navo.

Samenwerking

Aangezien de Navo volgens de Amerikaanse minister van Defensie de roeping heeft om de veiligheid in de hele wereld te verzekeren, groeit ook het belang van samenwerking met niet-Navo partners, zoals dat binnen de ISAF in Afghanistan gebeurt, of zoals dat in Libië met Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Zweden gebeurde. ‘We kunnen niet voorspellen waar de volgende uitdaging voor de wereldvrede ligt, in terrorisme, de opkomst van nieuwe machten of cyberattacks, maar we weten wel dat we sterker staan om erop te antwoorden als we dat gezamenlijk kunnen doen.’

Panetta sloot zijn toespraak af met een melodramatische verwijzing naar een moment in het eindspel van de Tweede Wereldoorlog, waarbij ‘een eenzame en moedige luitenant’ zijn troepen de opdracht gaf om toch maar de Rijn over te steken, met de woorden: ‘We mogen nu niet versagen, we moeten voorwaarts blijven gaan.’ Dat is volgens Panetta ook de boodschap voor de Navo in de 21ste eeuw, aan het einde van een decennium van oorlog in Afghanistan. En hij rekent op de Europese bondgenoten om meer geld op tafel te leggen dan de voorbije decennia om dat mogelijk te maken.