Amerikaans parlement gul voor strijd tegen aids

Nieuws

Amerikaans parlement gul voor strijd tegen aids

Jim Lobe

27 november 2003

Het Amerikaans parlement staat op het punt 2,4 miljard dollar aan ontwikkelingshulp goed te keuren voor de strijd tegen aids in 2004. Dat is 400 miljoen dollar meer dan de regering van president George W. Bush had gevraagd. De totale Amerikaanse ontwikkelingsbegroting voor 2004 zou 6 procent hoger liggen dan dit jaar. Een deel van dat geld gaat wel naar omstreden initiatieven.

De Democraten en Republikeinen in het Amerikaans parlement zijn tot overeenstemming gekomen over een totale ontwikkelingsbegroting van 17,1 miljard dollar. De strijd tegen aids is één van de prioriteiten daarin. Naast het extra geld voor concrete aidsprojecten in het buitenland, wil het parlement ook zijn zegen geven over een bijdrage van 550 miljoen dollar voor het Wereldwijd Fonds voor de Strijd tegen Aids, Tuberculose en Malaria. Dat is 350 miljoen dollar meer dan waar de regering om had gevraagd.

Anti-aidsactivisten zijn opgetogen. Dit wijst erop dat de Republikeinen in het parlement gebroken hebben met het beleid van Bush, oordeelt Paul Zeitz, de directeur van de Global AIDS Alliance. Toch zijn ze niet helemaal tevreden. Er is nogal wat verontwaardiging over de verplichting om een derde van het geld dat uitgetrokken wordt voor de preventie van aids, te besteden aan programma’s die aanzetten tot seksuele onthouding. Volgens Zeitz zijn er geen bewijzen dat dergelijke initiatieven iets uithalen. Moreel imperialisme en een verspilling van geld dat elders dringend nodig is, luid zijn conclusie. Andere critici betreuren dat de Amerikaanse regering niet de kaart van de goedkope generische geneesmiddelen tegen aids trekt. De anti-aidsbeweging vindt ook dat de VS met nog meer geld over de brug zouden moeten komen, gelet op de omvang van de aidscrisis.

Ondank de aardige stijging van het totale ontwikkelingsbegroting, vinden critici ook nog genoeg andere punten om hun gal over te spuwen. In de eerste plaats is het totaal van 17,1 miljard dollar minder dan de 20 miljard dollar die de Amerikaanse regering uittrekt voor de heropbouw van en de hulp aan Afghanistan en Irak. Het bedrag is ook maar een schijntje van de defensiebegroting van 460 miljard dollar voor 2004 die het parlement al heeft goedgekeurd.

Het Amerikaans parlement is het er ook over eens dat de regering in 2004 één miljard dollar mag uittrekken voor het Millennium Challenge Account (MCA). Dat is een nieuw financieringsmechanisme dat de hulp moet opdrijven aan arme landen die een beleid voeren van economische aanpassingen en politieke hervormingen dat in de lijn ligt van het ideaal dat de VS vooropstellen. Het is omstreden omdat de meeste arme landen niet aan die nieuwe criteria voldoen, en omdat het een heel nieuwe administratie creëert naast het Agency for International Development (USAID), de overheidsinstelling die tot hiertoe alle Amerikaanse ontwikkelingshulp kanaliseert.

Ook het onevenwicht tussen de ontvangende landen is vatbaar voor kritiek. Van de 17,1 miljard dollar gaat drie miljard naar Israël, een land met een veel hoger inkomen dan de meeste andere ontwikkelingslanden. Nog eens drie miljard dollar gaat naar drie landen die ook al niet tot de allerarmste landen op aarde behoren: Egypte, Jordanië en Colombia.

Ook bij de rest van de uitgaven wegen Amerikaanse belangen zwaar door. Zo wordt bijvoorbeeld bijna 1 miljard dollar opzijgezet voor de strijd tegen de drugshandel - een probleem dat de Amerikaanse samenleving direct treft.

De Amerikaanse ontwikkelingsbegroting zit verwerkt in een appropriations bill, een begroting van 373 miljard dollar die uitgaven omvat die gaan van de bouw van snelwegen tot de labeling van voedingswaren. De definitieve beslissing over dat pakket valt ten vroegste op 8 december na het reces van Thanksgiving of misschien zelfs na de kerstvakantie.