Amerikaans Peace Corps in de problemen

Nieuws

Amerikaans Peace Corps in de problemen

William Fisher

24 september 2008

Het Peace Corps, een van de meest succesvolle Amerikaanse programma's in het buitenland, krijgt het moeilijk. Het is populair onder vrijwilligers, maar kreunt onder een tekort van 12 miljoen euro.

In 2001 kondigde president George W. Bush nog aan dat hij het korps zou verdubbelen tot 14.000 vrijwilligers tegen 2007. Nu, een jaar later, komt het nog steeds zesduizend vrijwilligers tekort om dat doel te bereiken, en bovendien nopen budgettaire problemen om vierhonderd nieuwe kandidaten te schrappen en reeds goedgekeurde aanvragen uit te stellen.
Het korps is hard op zoek naar manieren om geld te besparen, onder meer door enkel nog in de Verenigde Staten zelf aan te werven en niet langer personeel in het buitenland te zoeken. Het heeft de managers in Washington en de elf regionale bureaus gevraagd om het budget met 15,5 procent te verminderen. In het buitenland worden functies samengevoegd en wordt gesnoeid in de opleiding van de vrijwilligers.
Deskundigen in buitenlands beleid steken hun afkeer van de huidige situatie niet onder stoelen of banken. Zo ook Patricia Kushlis, die meer dan twintig jaar bij de Amerikaanse buitenlandse dienst gewerkt heeft. “Ik denk dat het tekort in het budget ronduit belachelijk is, vergeleken met de enorme middelen die de strijdkrachten hebben voor de rekrutering. Er wordt weinig over geschreven omdat het Peace Corps het zelf stil lijkt te willen houden.”
Succesvol programma
Het Peace Corps werd opgericht door President John F. Kennedy in 1961 en is een van de meest succesvolle programma’s in de recente geschiedenis van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Sinds de oprichting zijn 190.000 vrijwilligers ingezet in 139 ontwikkelingslanden. Ze helpen er bij de aanleg van drinkwaterputten en irrigatiesystemen, onderwijs van schoolkinderen, bijstand van toekomstige moeders en bij de opstart van micro-ondernemingen. Het programma kende een piek in 1966, met 15.000 kandidaten, momenteel werken 8.079 vrijwilligers in 74 landen.
De budgetoefening komt net op een moment dat zowel de Republikeinen als Democraten een vuist maken voor meer “soft power” programma’s en meer betrokkenheid van de burgers in de publieke dienst. De financiële malaise is vooral het gevolg van de verminderde waarde van de dollar. Daardoor stijgen de prijzen in het buitenland voor behuizing en levensonderhoud van de vrijwilligers en de lonen van de buitenlandse medewerkers.