Amerikaans plan voor driedeling Irak stuit op fel protest

Nieuws

Amerikaans plan voor driedeling Irak stuit op fel protest

Khody Akhavi

08 oktober 2007

Er komt veel protest op een voorstel van politieke zwaargewichten in de VS om Irak om te vormen tot een federatie met drie deelstaten. Volgens de voorstanders is het de enige formule die kans biedt op een politieke oplossing van het conflict in Irak en dus op een geordende terugtrekking van het Amerikaanse leger. Het zwakste punt van het plan is dat het uitgaat van de VS en niet van Irak zelf.

Het voorstel, een resolutie die de Amerikaanse regering niet bindt, werd op 25 september goedgekeurd in de Amerikaanse senaat met 75 stemmen voor en 23 tegen. De tekst werd ingediend door de Democratische senator Joe Biden en zijn Republikeinse collega Sam Brownback, twee politici die meedingen in de race om het presidentschap. Ook Hillary Clinton, de Democratische topkandidaat, stemde voor het voorstel.
Biden en Brownback stellen voor Irak op te delen in een Koerdisch, een soennitisch en een sjiitisch deel. Een federale regering in Bagdad zou verantwoordelijk blijven voor de grensbewaking en de olierijkdommen.
Critici in de VS zeggen dat het plan neerkomt op een geforceerde splitsing van Irak. Daarvoor moeten de VS zich in eerste instantie nog veel dieper in het Iraakse wespennest wagen dan nu al het geval is. Bovendien kan de hele operatie de etnische zuiveringen die nu al aan de gang zijn, nog in de hand werken.
Het sterkst wordt die stelling verwoord door de Amerikaanse ambassade in Irak. ”Pogingen om Irak door middel van geweld of intimidatie op te delen in drie staten, zullen leiden tot buitenmatig lijden en bloedvergieten”, stelde de ambassade vorige zondag in een niet ondertekende verklaring. “Ons doel blijft een vereend, democratisch en federaal Irak dat zichzelf kan besturen, beschermen en in stand houden.”
In Irak, waar ondanks de animositeit tussen de drie grote bevolkingsgroepen toch nog veel banden bestaan tussen sjiieten, soennieten en Koerden, roept het plan nog meer negatieve reacties op.
“Het voorstel is gebaseerd op een verkeerde inschatting van het verleden, de huidige toestand en de toekomstige ontwikkeling van Irak”, luidde de reactie van Izzat al-Shahbandar, een vertegenwoordiger van de Iraakse Nationale Lijst, een seculiere politieke partij. Zelfs de Iraakse Koerden vonden het nodig te benadrukken dat ze wel voor autonomie maar niet voor de opdeling van het land zijn.
Biden onderstreept dat het niet de bedoeling is dat de VS hun wil opleggen aan de Irakezen. “Als de Iraakse bevolking niet van het voorstel willen horen, moeten ze er ook niet op ingaan”, stelde de senator. Maar volgens Eric Davis, een professor politicologie aan de Amerikaanse Rutgers Universiteit, heeft de resolutie in Irak de indruk versterkt dat de VS Irak zijn binnengevallen om het olierijke land helemaal naar hun hand te zetten.
Ironisch genoeg is de resolutie van Biden en Brownback de eerste poging van het Amerikaanse parlement om een politieke oplossing te vinden voor de problemen waarmee Irak worstelt. De Amerikaanse regering koos tot hiertoe altijd voor een militaire aanpak. De critici geloven dat het voorstel zoveel steun krijgt omdat het Republikeinen de kans geeft hun onvrede met het Irakbeleid van president George W. Bush te uiten zonder dat er een reëel gevaar bestaat dat het plan ooit echt wordt uitgevoerd.