Amerikaanse banken vegen koolstof van portefeuille

Nieuws

Amerikaanse banken vegen koolstof van portefeuille

Abid Aslam

06 februari 2008

Citigroup, JP Morgan Chase en Morgan Stanley, drie zwaargewichten op Wall Street, gaan voortaan alleen nog maar steenkoolcentrales financieren wanneer er genoeg garanties zijn dat de uitstoot van koolstofdioxide beperkt blijft. Op die manier willen ze zich indekken tegen de risico's die een verwachte aanscherping van de klimaatpolitiek in de VS met zich meebrengt.

Om aan de nieuwe “Carbon Principles” te voldoen zullen nieuwe centrales voortaan op zoek moeten gaan naar manieren om hun CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen.
Met de aankondiging van maandag zet Wall Street de eerste stap om de herverzekeringsindustrie bij te benen, die al langer worstelt met de gevolgen die de klimaatverandering kan hebben. Orkanen en andere natuurfenomenen treffen immers niet alleen mensen en bedrijven, maar ook hun verzekeraars en uiteindelijk de herverzekeraars, die de verzekeringsbedrijven dekken.
De aankondiging komt temidden van een vernieuwde Amerikaanse interesse in steenkool als alternatief voor de afhankelijkheid van olie uit het buitenland. De Verenigde Staten hebben naar schatting voor tweehonderd jaar aan steenkoolreserves, waarvan de grootste reserves zich onder de Appalachen bevinden.
Van hun overheid hebben de Amerikaanse firma’s nog niet veel druk gevoeld om hun klimaatimpact te verminderen. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen als de verliezen die met de levensomstandigheden te maken, hebben groter worden en het politieke momentum komt om zich te conformeren aan de wereldstandaarden rond het thema.
Het is dan ook niet ondenkbaar dat energiebedrijven in de toekomst onder druk komen van de publieke opinie of van nieuwe wetgeving, en dat geldt bijgevolg ook voor hun investeerders. Precies daarom ziet een groeiend aantal kaderleden de noodzaak om op voorhand duidelijke richtlijnen vast te leggen, zoals de drie grootbanken nu gedaan hebben.
“De opwarming van de aarde verandert ook het concurrentielandschap”, zegt Dale Bryk van de lobbygroep Natural Resources Defence Council, één van de organisaties die de banken adviseerden. “Groene energie is nu het toverwoord. Conventionele steenkoolcentrales worden nu al steeds kritischer bekeken. We denken dat het grote geld steeds duidelijker naar schone, efficiënte oplossingen zal gaan.”
De banken kregen bij het opstellen van de richtlijnen ook hulp van zeven energiebedrijven: American Electric Power, CMS Energy, DTE Energy, NRG Energy, Public Service Enterprise Group, Sempra, en Southern Company.
Kritische investeerders
Ook investeerders worden steeds kritischer. Aandeelhouders in banken, mijn- en energiebedrijven roepen de laatste jaren steeds luider om informatie over de uitstoot van bedrijven. Een aantal grote firma’s zag zich geconfronteerd met het “Carbon Disclosure Project”, een coalitie van 385 insitutionele beleggers die samen zo’n 38 biljoen euro beleggen. Sinds 2000 zet de coalitie bedrijven onder druk om hun CO2-uitstoot bekend te maken en speelt ze die informatie door aan haar leden.
De milieuverenigingen zijn tevreden over de beslissing van de drie grootbanken. “Als dit beleid investeringen in nieuwe steenkoolcentrales kan voorkomen, is het een goede zaak”, zegt Rebecca Tarbotton van het Rainforest Action Network (RAN). Maar ze waarschuwt ook voor teveel enthousiasme. “Een echt klimaatbeleid moet ook de uitstoot door andere sectoren zoals mijnbouw, de olie-industrie en transport aanpakken, niet alleen die van energiecentrales.”