Over partijgrenzen heen

Amerikaanse kiezer wil hernieuwbare energie

© Roland Balik / USAF

Een installateur plaatst zonnepanelen op een dak in de Amerikaanse staat Delaware. “Voor iedereen die het huidige politieke klimaat volgt, is het interessant te zien dat er op dit gebied gelijk wordt gedacht door zowel progressieven als conservatieven.”

Los van politieke kleur zijn Amerikaanse kiezers voorstander van hernieuwbare energie, blijkt uit een peiling van de Washington State University. Volgende maand gaan de Amerikanen naar de stembus voor de tussentijdse verkiezingen.

Hoewel conservatieven en progressieven het over veel milieukwesties oneens zijn, beschouwen ze de ontwikkeling van zonne-energie en andere vormen van hernieuwbare energie als financieel haalbaar en een stap op weg naar zelfvoorziening, constateren onderzoekers Christine Horne en Emily Kennedy.

“Voor iedereen die het huidige politieke klimaat volgt, is het interessant te zien dat er op dit gebied gelijk wordt gedacht”, zegt Horne. “Hernieuwbare energie als manier om meer zelfvoorzienend te worden, is aantrekkelijk voor zowel progressieven als conservatieven.”

Zonnepanelen

De steun voor hernieuwbare energie groeit al jaren gestaag in de Verenigde Staten. Uit een studie van het Pew Research Center uit 2016 bleek dat 83 procent van de conservatieve Republikeinen en 97 procent van de progressieve Democraten voor zonne-energie is.

Terwijl de steun voor hernieuwbare energie bij Democraten grotendeels verklaard kan worden uit zorgen om het milieu, is het minder duidelijk waarom Republikeinen hiervoor kiezen. Horne en Kennedy deden daarom ook interviews bij mensen thuis in de staat Washington. Daaruit bleek dat bij Republikeinse kiezers financiële overwegingen en goed gebruik van beschikbare middelen eerder bepalend waren voor de keuze voor zonnepanelen dan zorgen om het milieu.

Ook de geïnterviewde Democraten gaven aan het financieel slim te vinden in zonnepanelen te  investeren, maar ze voerden ook vaak vermindering van de CO2-uitstoot en zorgen om het klimaat aan als argument.

Het onderzoek is gisteren gepubliceerd in Environmental Politics.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3081   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift