“Amerikaanse moslims gematigder dan Europese” (peiling)

Nieuws

“Amerikaanse moslims gematigder dan Europese” (peiling)

Jim Lobe

23 mei 2007

Amerikaanse moslims identificeren zich minder met hun geloof en staan kritischer tegenover zelfmoordaanslagen dan hun Europese geloofsgenoten. Dat is een van de resultaten van een peiling die het Pew Research Centre uitvoerde bij moslims in de Verenigde Staten, een jaar na een gelijkaardig onderzoek in Europa.

Bijna de helft (47 procent) van de 60.000 ondervraagde moslims in de VS beschouwt zich in de eerste plaats als moslim en dan pas als Amerikaans staatsburger. Dat is aanzienlijk minder dan in Groot-Brittannië, Spanje of Duitsland waar respectievelijk 81, 69 en 66 procent van de moslims aangaf zich meer te identificeren met de islam dan met hun nationaliteit.
Slechts acht procent van de moslims in de VS geeft aan dat zelfmoordaanslagen in sommige gevallen kunnen worden gerechtvaardigd. Dat is de helft van het aantal moslims in Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje (16 procent) dat een reden kon bedenken om zelfmoordaanslagen te rechtvaardigen. Alleen Duitse moslims (7 procent) hielden er een andere mening op na. In Jordanië en Egypte beschouwde dan weer 30 procent van de bevraagden de aanslagen als een legitieme tactiek.
Jonge Amerikaanse moslims, tussen 18 en 29 jaar, stellen zich doorgaans radicaler op dan hun oudere geloofsgenoten. Een meerderheid zegt dat het leven in de VS moeilijker was geworden sinds de aanslagen van 11 september, maar toch gelooft slechts één op vier ooit het slachtoffer te zijn geweest van discriminatie om religieuze redenen.
Driekwart van de moslims zegt dat de Amerikaanse samenleving hen beloont voor hun harde werk en beschouwt het samenleven in hun lokale gemeenschap als “goed” of “uitstekend”. Twee derde van de moslims ziet geen conflict tussen het leven van een vrome moslim en het leven in de Verenigde Staten van de 21ste eeuw.
Moslims die in de Verenigde Staten geboren zijn, staan kritischer tegenover hun vaderland dan moslims die in het buitenland geboren werden en naar de VS trokken. Slechts 64 procent van de in de VS geboren moslims vindt dat hard werk in de VS naar behoren wordt vergoed en slechts 20 procent is tevreden met de algemene toestand van de Amerikaanse samenleving. In het buitenland geboren moslims beantwoorden die vragen positief met respectievelijk 74 en 40 procent.
De relatief positieve appreciatie van de Amerikaanse samenleving zet zich niet door op de Amerikaanse politieke leiders. Slechts 15 procent van de moslims heeft een positief woord over voor de Amerikaanse president Bush, tegenover 35 procent in de hele bevolking. De moslims staan ook kritischer tegenover de oorlog in Irak en beschouwen zich vaker als aanhangers van de Democraten dan van de Republikeinse partij van president Bush.
Het verschil tussen Amerikaanse moslims en Amerikaanse christenen is eigenlijk niet zo groot, zo besluiten de opiniepeilers. Ze gaan ongeveer even vaak naar de kerk of de moskee en delen gelijkaardige conservatieve opinies, over het homohuwelijk bijvoorbeeld. De moslims bleken wel meer gewonnen voor een strikte scheiding tussen kerk en staat dan de christenen.