Amerikaanse moslims vriendelijk voor landgenoten, niet voor Bush

Nieuws

Amerikaanse moslims vriendelijk voor landgenoten, niet voor Bush

Jim Lobe

31 mei 2002

Zeven maanden na de aanslagen op de WTC-torens in
New York ondervinden de Amerikaanse moslims weinig of geen last meer van
extra onverdraagzaamheid van hun medeburgers. Maar één Amerikaan heeft het
bij de moslims blijvend verkorven: president George W. Bush. Dat blijkt uit
een onderzoek bij 500 Amerikaanse moslims dat gisteren (donderdag) werd
voorgesteld door het Hamilton College en Zogby International.

Het onderzoek spitst zich toe op de pesterijen, discriminatie of kleine
aanvalletjes die Amerikaanse moslims sinds 11 september moesten verduren.
Drie vierde van de ondervraagden heeft er al dan niet rechtstreeks mee te
maken gehad. Het is duidelijk dat de berichten daarover niet overdreven
waren, verklaart Dennis Gilbert, docent sociologie aan het Hamilton
College. Gilbert verwijst naar de gelijklopende resultaten van een ander,
groot Zogby-onderzoek eind vorig jaar, dat rapporteerde dat 51 procent van
de Amerikaanse moslims de campagne in Afghanistan goedkeurde, maar dat 58
procent ook last had gehad van wraakacties of discriminatie of die zelf aan
den lijve had ondervonden.

Ook de opiniepeiling die de universiteit van Maryland begin deze maand
hield, strookt met deze cijfers. Bij het Maryland-onderzoek werden ook
niet-moslims ondervraagd; opmerkelijk was dat twee derde van hen wil dat hun
land een strikt neutrale politiek met Israël nastreeft, terwijl 60 procent
van hen vond dat de regering-Bush partij koos voor Israël.

De relatie tussen moslims en niet-moslims is evenwel aan de beterhand, zo
blijkt bij het recnte onderzoek van Hamilton en Zogby. Bijna drie vierde van
de moslims noemt de verhouding met hun andersgelovige landgenoten
vriendelijk, of ten minste neutraal. Eenzelfde percentage zegt
persoonlijke gebaren van steun van niet-moslims te hebben ondervonden na
de aanslagen.

De regering-Bush blijkt de uitzondering: omwille van haar aanpak - de
verhoren en arrestaties op grote schaal na de aanslagen - blijft Bush de kop
van jut. Twee derde van de ondervraagde moslims vindt dat Bush een
ongeoorloofde schending van de burgerrechten heeft begaan. Ook de
Amerikaanse relaties met Israël zijn een steen des aanstoots; bij Hamilton
en Zogby is 75 procent van de respondenten het er helemaal mee eens dat
de VS altijd de kant hebben gekozen van Israël, tegen de Palestijnen,
terwijl 60 procent de stelling afwijst dat de regering-Bush vrede tracht te
brengen tussen beide partijen. Toch vindt bijna de helft dat de VS het
regime van de Iraakse president Saddam Hoessein voetje moeten lichten,
terwijl een derde er rotsvast van overtuigd is dat Osama Bin Laden het brein
is achter de aanslagen in New York en Washington.

De respondenten voor de Hamilton-Zogby-peiling werden gecontacteerd omwille
van hun islamitisch klinkende namen, een methode die nieuwbekeerden en
Afrikaanse moslims noodgedwongen buiten beschouwing laat. Door de scheiding
van kerk en staat is het echter moeilijk aan juiste adresbestanden te komen.
Een en ander zorgt zelfs voor controverse; de meeste analisten zijn het met
elkaar eens dat de joodse gemeenschap ongeveer 6 miljoen zielen telt, maar
over het aantal moslims in de VS raakt men het niet eens. Schattingen lopen
uiteen van twee tot zeven miljoen. Volgens Zahid Bukhari, directeur van het
Project Muslims in American Public Square (MAPS), de organisatie die eind
vorig jaar een grote Zogby-peiling bestelde, zijn het er tussen de vijf en
zeven miljoen.

Van de via de telefoon geïdentificeerde moslims - er werd gevraagd te
bevestigen dat men moslimprakkiserend was - vertelde slechts 30 procent in
de VS te zijn geboren, terwijl toch 90 procent zich toch Amerikaans
staatsburger voelde. De meerderheid van de ondervraagden rangeerde zichzelf
niet bij Democraten of Republikeinen, maar noemde zich pluralistisch.