Amerikaanse overheid verdrievoudigt gebruik schone energie

Nieuws

Amerikaanse overheid verdrievoudigt gebruik schone energie

Amerikaanse overheid verdrievoudigt gebruik schone energie
Amerikaanse overheid verdrievoudigt gebruik schone energie

06 december 2013

De Amerikaanse president Barack Obama draagt zijn regering op om het gebruik van hernieuwbare energie bijna te verdrievoudigen tegen 2020. De overheid moet het goede voorbeeld geven, klinkt het.

Diensten van de federale overheid moesten tot nog 7,5 procent van hun energie uit hernieuwbare bronnen halen. Met een presidentieel bevel trekt Obama die doelstelling op naar 10 procent tegen 2015 en zelfs 20 procent tegen 2020. Hernieuwbare energie maakt de VS onafhankelijker en schoner, is cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering en leidt tot duizenden nieuwe banen, klinkt het.

Het presidentiële bevel geldt voor alle overheidsdiensten. Sommige diensten hadden al eigen doelstellingen ontwikkeld. De strijdkrachten bijvoorbeeld hadden al op eigen houtje beslist zelf een kwart van hun energie uit hernieuwbare bronnen te halen, weliswaar tegen 2025.

Energievreter

De federale overheid is de grootste energievreter in het land, en moet het goede voorbeeld geven, zegt Obama. De Amerikaanse regering is goed voor bijna een half miljoen gebouwen, 600.000 voertuigen en een aankoopbeleid van meer dan 500 miljard dollar per jaar aan goederen en diensten.

Milieuverenigingen zoals de Sierra Club, de grootste in de VS, zijn blij met de aankondiging. “Schone, veilige energiebronnen zoals wind- en zonne-energie creëren nu al miljoenen banen en zorgen voor de energie van miljoenen Amerikaanse huizen en bedrijven. Ze hebben het potentieel om 100 procent van onze economie van energie te voorzien”, zegt voorzitter Michael Brune. “De aankondiging van de president vandaag brengt ons een stap dichter bij dat potentieel, en bij een meer gezonde en veilige toekomst voor onze kinderen.”