Amerikaanse senaat geeft blanco cheque voor oorlog

Nieuws

Amerikaanse senaat geeft blanco cheque voor oorlog

Mohammed A. Salih

23 mei 2008

De Amerikaanse Senaat heeft een bedrag van 165 miljard dollar goedgekeurd voor de oorlogen in Irak en Afghanistan tot de winter. Tot grote teleurstelling van veel Democraten en enkele Republikeinen legde de Senaat geen bijkomende voorwaarden op aan de regering-Bush.

De beslissing werd goedgekeurd met een meerderheid van 70 tegenover 26. Verschillende senatoren hadden hard gewerkt om bijkomende voorwaarden aan de wet te verbinden, maar de leiding van de Democratische partij besliste om er geen strijd op leven en dood van te maken tegen het Witte Huis en het Pentagon.
Eén van de amendementen bepaalde dat de regering de steun van het Congres zou moeten vragen bij nieuwe akkoorden met de Iraakse regering, maar ook die bepaling werd tijdens de stemming van tafel geveegd.

“Meer dode veteranen”

Vredesbewegingen zijn erg ontgoocheld over de stemming. “Is het niet ironisch dat, net nu de senatoren in reces gaan voor Memorial Day (een dag waarop de gevallen soldaten herdacht worden, nvdr), ze de dood verzekerd hebben van honderden soldaten en duizenden onschuldige burgers door de oorlog met een heel jaar te verlengen?”, vraagt Michael McPhearson van of Veterans for Peace. “Hoeveel nieuwe dode veteranen zullen we volgend jaar moeten herdenken?”
De Senaat keurde wel een amendement goed waarin 50 miljard dollar voorzien wordt voor onderwijs en andere voordelen voor oorlogsveteranen.
De wet moet nu nog goedgekeurd worden door het Huis van Volksvertegenwoordigers begin juni. Mogelijk worden daar nog amendementen toegevoegd, zoals een beperkte speelruimte van de regering om overeenkomsten op lange termijn af te sluiten met de Iraakse regering. Maar het valt nog te bezien of de amendementen daar overleven.
“Er is een groot gevaar dat ook de volksvertegenwoordigers geen beperkingen opleggen aan de regering”, zegt Jim Fine van het Friends Committee on National Legislation, een Quaker lobby groep. “Als de uiteindelijke wet geen beperkingen bevat, dan is dat een duidelijke overwinning voor het Witte Huis.”

Irak door een roze bril

Donderdag hing de Amerikaanse opperbevelhebber in Irak, generaal David Petraeus, voor de senatoren nog een erg optimistisch beeld op van de toekomst in Irak. Hij liet uitschijnen dat er in september meer troepen teruggetrokken zouden kunnen worden. Hij zei ook dat “het aantal incidenten in de Irak de laatste weken het laagste was in meer dan vier jaar”.
Petraeus zoekt steun in het Congres voor zijn sollicitatie als leider van het Central Command, dat verantwoordelijk is voor veel belangrijke regio’s in de Amerikaanse “global war on terror”: Zuid-Oost Azië en Afghanistan, delen van de Kaukasus en Centraal-Azië. De vorige baas van Centcom, Admiraal William Fallon, nam onverwacht ontslag uit zijn functie. Hij stond bekend als critisch tegenover de sterke focus van de regering-Bush op Irak en op de oorlogstaal aan het adres van Iran. Fallon was van mening dat er veel te weinig aandacht voor de talibanrebellen in Afghanistan was.