Amerikaanse steden in het verweer tegen oorlog in Iran

Nieuws

Amerikaanse steden in het verweer tegen oorlog in Iran

Omid Memarian

08 november 2007

Het stadsbestuur van Oakland heeft unaniem een symbolische resolutie goedgekeurd die een mogelijke Amerikaanse aanval in Iran veroordeelt. De stad aan de westkust van de Verenigde Staten wil het Amerikaanse Congres aansporen om zijn grondwettelijke invloed over het buitenlandbeleid meer te doen gelden. Andere progressieve stadsbesturen bereiden een gelijkaardige resolutie voor.

“De regering van president Bush en haar bondgenoten in het Congres voeren een systematische campagne om het Amerikaanse volk ervan te overtuigen dat Iran een acuut gevaar vormt voor de veiligheid van de Verenigde Staten,” stelt de resolutie. “De strategie doet griezelig veel denken aan de opbouw naar de oorlog tegen Irak en de bezetting die erop volgde. De regering Bush maakt gebruik van onbetrouwbare bronnen, overdrijft de dreiging, gebruikt selectieve informatie en formuleert twijfelachtige beschuldigingen tegen Iran.”
“Het is onze verantwoordelijkheid als mens om politieke invloed uit te oefenen om de menselijke en financiële kost te beperken”, zegt Ignacio De La Fuente, de voorzitter van de gemeenteraad van Oakland.
Sanaz Meshkinpour van de “Iran Diplomacy Not War Campaign” wijst op het grote belang van de resolutie: “Je kan niet zomaar zeggen dat het een individuele mening is. Dit creëert een echte druk op de congresleden.” Die druk is volgens Meshkinpour dringend nodig, omdat de regering Bush erg moeilijk te beïnvloeden is. “Het volstaat niet om onze volksvertegenwoordiger om de twee weken eens te bellen”.
Eén belangrijke republikeinse senator, Chuck Hagel, pleitte in een brief aan president Bush wel voor onvoorwaardelijke gesprekken met Iran, maar de meeste retoriek uit Washington is oorlogszuchtig.
Bush had het vorige maand op een persconferentie over ‘een Derde Wereldoorlog’ als Iran de kennis te pakken kreeg om een kernwapen te produceren. Vice-president Dick Cheney waarschuwde Teheran voor ‘ernstige consequenties’ als het niet onmiddellijk stopte met het nucleaire programma en met de “directe betrokkenheid bij het doden van Amerikaanse burgers.”
“Er lijkt momenteel in het Congres geen sterke oppositie te bestaan tegen een oorlog met Iran,” zegt Shahpour Matloob, een Iraans-Amerikaans advocaat in San Fransisco en grote voorstander van de resolutie. “Er zijn meer evenementen en meer van deze resoluties nodig om de Congresleden ervan te overtuigen dat de bevolking tegen de oorlog is en geen cent meer overheeft voor onrechtvaardige oorlogen.”
Mogelijk volgen er ook nog dergelijke resoluties nu ook andere Californische gemeenteraden, zoals die van Santa Cruz, Berkeley en Richmond en ook het bestuur van Portland in Oregon resoluties overwegen die de vriendschapsbanden met Iran benadrukken en zich verzetten tegen een uitbreiding van de Irak-oorlog naar Iran.