Amerikaanse steden veranderen van gezicht

Nieuws

Amerikaanse steden veranderen van gezicht

Eli Clifton en Matthew Berger

11 mei 2010

Voornamelijk door immigratie verandert de Amerikaanse bevolking snel. In grote stedelijke gebieden is er onder jongeren al geen blanke meerderheid meer. Volgens een rapport van het Brookings-instituut is er daarnaast ook sprake van groeiende ongelijkheid op het gebied van inkomen en opleidingsniveau.

Hoewel het rapport de situatie in stedelijke gebieden beschrijft, zullen de trends volgens de analisten van Brookings in de komende dertig jaar in het hele land zichtbaar worden. Het rapport baseert zich op gegevens van het Census, het belangrijkste statistiekbureau in de VS.

Bevolkingsgroei

Tussen 2000 en 2008 bestond slechts een vijfde van de Amerikaanse bevolkingsgroei uit blanke Amerikanen. Het Brookings-instituut voorspelt dat binnen dertig jaar de meerderheid van de Amerikaanse bevolking niet langer blank zal zijn en Afro-Amerikanen, Latino’s en Aziaten een demografische meerderheid zullen vormen.
Onderzoeksdirecteur Alan Berube wijst op de snelheid en de dynamiek waarmee de bevolking van de Verenigde Staten verandert. In de afgelopen tien jaar groeide de Amerikaanse bevolking met meer dan 28 miljoen. De bevolking vergrijst net als in andere westerse landen, maar dankzij immigratie is er ook een sterke groei van het aantal jongeren. Hierin verschilt de situatie in de Verenigde Staten volgens Berube met die van landen als Duitsland en Japan.

Verschillen

Volgens het rapport namen de verschillen in inkomen in de beschreven periode toe. Het verschil tussen hoge en lage inkomens nam verder toe en het aantal Amerikanen onder de armoedegrens steeg tussen 2000 en 2008 met meer dan 15 procent.
Ook de verschillen op het gebied van opleidingsniveau worden steeds groter. Onder Latino’s en Afro-Amerikanen ligt het aantal hoogopgeleiden ruim 20 procent lager dan het landelijk gemiddelde. Volgens Berube zijn regio’s met een relatief laagopgeleide beroepsbevolking tijdens de economische recessie kwetsbaar gebleken. Juist in die regio’s was er minder instroom van migranten en in sommige gevallen een uitstroom van een deel van de hoogopgeleide bevolking.

Toekomst

Het rapport geeft een beeld van de veranderingen die de Amerikaanse bevolking de komende jaren te wachten staan. Volgens Berube dwingt de snelheid waarmee de Amerikaanse samenleving verandert en in complexiteit toeneemt, het land om manieren te zoeken om deze processen in goede banen te leiden.
“Alleen door in de kern te begrijpen wie de Amerikaan is en hoe de Amerikaan verandert, kun je voorkomen dat er etnische, raciale en generatieconflicten ontstaan”, denkt Berube.