Amerikanen steeds bewuster van klimaatprobleem

Nieuws

Amerikanen steeds bewuster van klimaatprobleem

19 december 2012

Vier op vijf Amerikanen ziet de klimaatverandering nu al als een "groot probleem" voor de Verenigde Staten en meer dan de helft vindt dat de overheid daar iets aan moet doen. Dat blijkt uit een rondvraag van onderzoeksbureau AP-GfK bij duizend Amerikanen.

Alle indicatoren zitten in de lift: in 2009 gaf 73 procent van de Amerikanen aan dat er een klimaatprobleem is, nu is dat 78 procent. In 2009 vond 52 procent van de Amerikanen dat de overheid actie moet ondernemen, nu is dat al 57 procent. Het aandeel van de bevolking dat liefst geen enkele actie ziet, is geslonken van 25 naar 22 procent.

Opvallend is dat de verandering zich vooral situeert bij mensen die geen of weinig vertrouwen hebben in de wetenschap, goed voor ongeveer een derde van de bevolking. In die categorie is 61 procent nu van mening dat de temperaturen zijn veranderd in de voorbije eeuw. Dat is een aanzienlijke stijging sinds 2009, toen amper 47 procent dat vond.

Dat is een belangrijke ontwikkeling, zegt Jon Krosnick van de Stanford University, die meewerkte aan het onderzoek. Er zijn nog geen merkbare veranderingen in het kamp van de rabiate klimaatontkenners, zegt hij, maar wel in de groep van de ernstige twijfelaars. “Zij geloven niet wat de wetenschappers beweren, enkel wat de thermometer aantoont”, aldus Krosnick. “Maar de gebeurtenissen helpen die mensen inzien wat wetenschappers al de hele tijd voorspellen.”

Volatiel

Het onderzoek toont nog maar eens aan hoe de Amerikaanse bevolking de mening over de klimaatverandering vooral baseert op recente gebeurtenissen, eerder dan op de wetenschappelijke consensus.

De hoge score van 78 procent respondenten die overtuigd is van de klimaatverandering, is geen record. In 2006, net na de doortocht van orkaan Katrina in New Orleans, gaf 85 procent aan dat de temperaturen stijgen. In december 2009 was er dan weer een laagterecord na een erg koude winter.